FDA ไฟเขียวฉีดไฟเซอร์เข็มบูสเตอร์ให้ผู้สูงอายุ-กลุ่มเสี่ยงสูงในสหรัฐ

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (FDA) ของสหรัฐอนุมัติให้ฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 เข็มบูสเตอร์ของไฟเซอร์-ไบออนเทคให้กับชาวอเมริกันที่มีอายุ 65 ปีขึ้นไปและกลุ่มเสี่ยงสูง หลังจากที่ประชาชนในกลุ่มดังกล่าวได้รับวัคซีนครบ 2 โดสแล้วเป็นระยะเวลา 6 เดือน ซึ่งจะทำให้ชาวอเมริกันจำนวนมากมีสิทธิ์ได้รับวัคซีนบูสเตอร์ในขณะนี้

ทั้งนี้ มติดังกล่าวของ FDA เป็นไปตามคำแนะนำของคณะกรรมการที่ปรึกษาด้านวัคซีนและผลิตภัณฑ์ชีวภาพในการประชุมนานกว่า 8 ชั่วโมงเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมา (17 ก.ย.) โดยทางคณะกรรมการฯ โหวต 16-2 คัดค้านไม่ให้ฉีดวัคซีนเข็มกระตุ้นให้แก่ชาวอเมริกันอายุ 16 ปีขึ้นไป ก่อนจะมีมติเป็นเอกฉันท์ให้ฉีดวัคซีนบูสเตอร์แก่ชาวอเมริกันสูงอายุและผู้ที่มีความเสี่ยงสูงที่จะเกิดอาการรุนแรงหากติดเชื้อ

ศูนย์ควบคุมและป้องกันโรค (CDC) เปิดเผยข้อมูลว่า แม้ชาวอเมริกันที่มีอายุ 65 ปีขึ้นไปจะมีจำนวนราว 17% ของประชากรสหรัฐทั้งหมด แต่กลับเป็นกลุ่มที่มีความเสี่ยงที่จะเสียชีวิตจากโรคโควิดมากที่สุด โดยคิดเป็นสัดส่วนมากกว่า 77% ของจำนวนผู้เสียชีวิตจากโควิดทั้งหมด

ดร. ปีเตอร์ มาร์กส์ ผู้อำนวยการศูนย์การประเมินและวิจัยทางชีววิทยาประจำ FDA ระบุว่า “FDA พิจารณาถึงคำแนะนำของคณะกรรมการฯ และทบทวนข้อมูลที่ได้รับมาโดยละเอียดเพื่อหาข้อสรุปในวันนี้ เราจะยังคงวิเคราะห์ข้อมูลที่ส่งมาถึง FDA เกี่ยวกับการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 เข็มบูสเตอร์ และเราจะตัดสินใจโดยอาศัยข้อมูลตามความเหมาะสมต่อไป”

โดย สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (23 ก.ย. 64)

Tags: , , , , , , , ,