Hitachi ABB Power Grids รุกเปลี่ยนชื่อเป็น Hitachi Energy มีผลเดือนต.ค.นี้

Hitachi ABB Power Grids เตรียมเปลี่ยนชื่อบริษัทเป็น Hitachi Energy ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2564 เป็นต้นไป ในขณะเดียวกัน ซึ่งการพิจารณาเปลี่ยนชื่อในครั้งนี้ ได้รับความเห็นชอบจากคณะ กรรมการและผู้ถือหุ้นแล้ว

นอกจากนี้ จะเปลี่ยนแบรนด์ของบริษัทเป็น Hitachi และใช้สำหรับการติดต่อสื่อสารทั้งภายนอกและภายใน องค์กร บริษัทได้จดทะเบียน Hitachi Energy Ltd. อย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2564 และขณะนี้กำลังดำเนินการอย่างเป็นทางการเพื่อเปลี่ยนชื่อทั่วโลก

โทชิอากิ ฮิกาชิฮาระ ประธานกรรมการบริหาร และซีอีโอของ Hitachi กล่าวว่า “จากการเปลี่ยนแปลง สภาพอากาศ และภัยธรรมชาติที่เพิ่มขึ้นทั่วโลกจึงจำเป็นต้องมีการแก้ไขปัญหาสังคมทั่วโลกถึงสามด้าน: สิ่งแวดล้อม ความยืดหยุ่น ตลอดจนระบบความมั่นคงและปลอดภัย เขากล่าวต่อว่า “Hitachi ABB Power Grids มีโซลูชั่นที่หลากหลายเพื่อแก้ไขปัญหาทางสังคมเหล่านี้ ซึ่งการเปลี่ยนชื่อบริษัทเป็น Hitachi Energy เพื่อมุ่งมั่นพัฒนาสังคมยั่งยืนให้เกิดขึ้นจริง Hitachi และ Hitachi Energy จะพยายาม แก้ไขปัญหาสังคมและปรับปรุงคุณภาพชีวิตของผู้คนให้ดียิ่งขึ้น ด้วยการสร้างนวัตกรรมเชิงสังคมในด้าน พลังงานให้เป็นจริงร่วมกับลูกค้าและพันธมิตร”

ทางด้าน เคอิจิ โคจิมะ ประธานและซีโอโอของ Hitachi กล่าวว่า “เพื่อสร้างสังคมที่ยั่งยืนให้เกิดขึ้นได้จริง การใช้ เทคโนโลยีดิจิทัล จึงกลายเป็นสิ่งจำเป็นในทุกๆด้าน” เขากล่าวต่อว่า “ในด้านพลังงานนั้นถือว่า โครงข่ายไฟฟ้า ถือเป็นหัวใจสำคัญของนวัตกรรม เนื่องจากมีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีดิจิทัลขั้นสูง และผมเชื่อมั่นว่า Hitachi Energy จะเป็นผู้นำในนวัตกรรมด้านนี้ Hitachi จะนำเทคโนโลยีดิจิทัล เช่น Lumada มาผสานร่วมกับเทคโนโลยีขั้นสูงด้านพลังงานของ Hitachi Energy เพื่อส่งมอบโซลูชั่นพลังงานที่เป็นนวัตกรรมที่สร้างมูลค่าทางสังคม สิ่งแวดล้อม และเศรษฐกิจ”

“การพัฒนาด้านพลังงานยังคงดำเนินไปอย่างต่อเนื่อง เช่นเดียวกับเรา” เคลาดิโอ ฟาซิน ซีอีโอของ Hitachi ABB Power Grids กล่าว เขากล่าวต่อ “สำหรับชื่อใหม่ ‘Hitachi Energy’ เราจะมุ่งมั่นสร้างมูลค่า สำหรับลูกค้า พนักงาน และสังคมของเราให้เพิ่มมากยิ่งขึ้น ซึ่งในปีที่แล้วมีความต้องการจากทุกฝ่ายสูง มาก แต่เราหวังว่าเราจะสามารถพัฒนาให้มีประสิทธิภาพสูงสุด ผมภาคภูมิใจกับบุคลากรผู้มีความ สามารถของเราใน 90 ประเทศ เรายังคงทำหน้าที่อย่างต่อเนื่อง ด้วยความรัก ความถูกต้อง และ วัฒนธรรมที่มีความหลากหลายแต่เป็นหนึ่งเดียวกัน – ขับเคลื่อนสิ่งที่ดีเพื่ออนาคตด้านพลังงานที่ยั่งยืน ด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัลใหม่ๆ เพื่อนำเสนอทางเลือกที่ช่วยให้ระบบพลังงานมีความแข็งแกร่ง ชาญฉลาด และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมากยิ่งขึ้น”

ทั้งนี้ บริษัทเป็นผู้นำด้านเทคโนโลยีชั้นนำระดับโลก ซึ่งมีสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่เมืองซูริค ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ บริษัทได้บุกเบิกด้านวิทยาการและความก้าวหน้าทางนวัตกรรมต่างๆ เพื่อการเข้าถึงไฟฟ้าได้อย่างปลอดภัย มั่นคง และมีเสถียรภาพมานานกว่าศตวรรษ อาทิเช่น เทคโนโลยี HVDC1 ที่ช่วยให้หลายประเทศสามารถส่งกระแสไฟฟ้าได้ในปริมาณมากอย่างมีประสิทธิภาพไกลหลายพันกิโลเมตร โดยสูญเสียพลังงานน้อยที่สุดและลดการใช้คาร์บอน การจัดหาระบบไมโครกริดและโซลูชั่นสำหรับจัดเก็บพลังงาน ที่ทำงานร่วมกับระบบควบคุมอัจฉริยะ

โดย สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (02 ก.ค. 64)

Tags: , , , , , , ,