IFEC กลับมามีอำนาจจัดการทรัพย์สินหลังศาลเพิกถอนคำสั่งพิทักษ์ทรัพย์ชั่วคราว

บมจ.อินเตอร์ ฟาร์อีสท์เอ็นเนอร์ยี่คอร์ปอเรชั่น (IFEC) เปิดเผยว่า ตามที่บริษัทได้ถูกฟ้องเป็นคดีล้มละลายของศาลล้มละลายกลาง คดีหมายเลขดำที่ ล.3237/2562 และคดีหมายเลขแดงที่ ล.5350/2562และเมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2564 ศาลล้มละลายกลางได้มีคำสั่งพิทักษ์ทรัพย์ชั่วคราวนั้น

ในวันที่ 20 กันยายน 2564 บริษัทและโจทก์ร่วมได้ยื่นคำร้องขอเพิกถอนคำสั่งพิทักษ์ทรัพย์ชั่วคราวตามมาตรา 18 แห่งพระราชบัญญัติล้มละลาย พ.ศ. 2483 ซึ่งศาลได้มีคำสั่งให้ไต่สวนและมีคำสั่งเพิกถอนคำสั่งพิทักษ์ทรัพย์ชั่วคราวดังกล่าว ดังนั้นอำนาจจัดการทรัพย์สินที่เคยตกอยู่กับเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ได้กลับคืนสู่บริษัทตามกฎหมายแล้ว

โดย สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (23 ก.ย. 64)

Tags: , , ,