ILINK ขายหุ้น 4.85% ใน ITEL ให้ MFC ราคาหุ้นละ 4.10 บาท รวมมูลค่า 205 ลบ.

บมจ.อินเตอร์ลิ้งค์ คอมมิวนิเคชั่น (ILINK) เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทมีมติอนุมัติการจำหน่ายหุ้นสามัญของ บมจ.อินเตอร์ลิ้งค์ เทเลคอม (ITEL) ซึ่งเป็นบริษัทย่อย จำนวน 50,000,000 หุ้น หรือคิดเป็น 4.85% ของทุนจดทะเบียนเรียกชำระแล้ว ในราคาหุ้นละ 4.10 บาท ให้กับ บลจ.เอ็มเอฟซี (MFC) รวมเป็นมูลค่า 205 ล้านบาท โดยบริษัทมีแผนนำเงินที่ได้จากการจำหน่ายหุ้นสามัญของ ITEL เพื่อนำไปใช้เพิ่มสภาพคล่อง

บริษัทจะทำสัญญาซื้อขายหุ้นสามัญของ ITEL ที่บริษัทฯ ถืออยู่ให้กับ MFC ซึ่งภายหลังการจำหน่ายหุ้นสามัญของ ITEL ในครั้งนี้ จะส่งผลให้สัดส่วนการถือหุ้นของ ILINK ใน ITEL ลดลงจาก 60.31% ของทุนจดทะเบียนชำระแล้วเป็น 55.46%

โดย สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (07 ก.ค. 64)

Tags: , , ,