ILINK เซ็นสัญญางานติดตั้งสายใยแก้วนำแสงใต้น้ำ กฟน.มูลค่า 84.64 ลบ.

บมจ.อินเตอร์ลิ้งค์คอมมิวนิเคชั่น (ILINK) เปิดเผยว่า บริษัทได้ลงนามในสัญญาจ้างเหมาติดตั้งสายใยแก้วนำแสงใต้น้ำ (Underwater Optical Fiber Cable) พร้อมจัดหาวัสดุอุปกรณ์ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) สัญญาเลขที่ ID3-4616-TGE ลงวันที่ 2 สิงหาคม 2564 กับการไฟฟ้านครหลวง มีมูลค่างาน 84,637,000 บาท ระยะเวลาการส่งมอบ 120 วัน นับถัดจากวันที่ได้รับหนังสือแจ้งจากการไฟฟ้านครหลวงให้เริ่มทำงาน

โดย สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (03 ส.ค. 64)

Tags: , ,