ILINK เผยรถไฟฟ้า APM ขบวนสุดท้ายถึงไทยแล้วตามโครงการพัฒนาสนามบินสุวรรณภูมิ

บมจ.อินเตอร์ลิ้งค์ คอมมิวนิเคชั่น (ILINK) เปิดเผยว่า ตามที่บริษัทฯ ได้ชนะการประกวดราคางานจัดซื้อพร้อมติดตั้งงานระบบขนส่งผู้โดยสารอัตโนมัติ (APM) โครงการพัฒนาท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (ปีงบประมาณ 2554 – 2560) ของบมจ. ท่าอากาศยานไทย (AOT) ซึ่งมีมูลค่าสัญญาจ้างจำนวน 2,099,900,000 บาท โดยบริษัทได้สั่งจ้างบริษัท ซีเมนส์ โมบิลิตี้ จำกัด ประเทศออสเตรีย จัดหารถไฟฟ้าไร้คนขับ Automated People Mover (APM)

สำหรับใช้เชื่อมต่อขนส่งผู้โดยสารระหว่างอาคารผู้โดยสารหลัก กับอาคารเทียบเครื่องบินรองหลังที่ 1 (Satellite 1 : SAT-1) จำนวนทั้งสิ้น 6 ขบวน (12 โบกี้) นั้น

ล่าสุด รถไฟฟ้าไร้คนขับขบวนที่ 6 (ขบวนสุดท้าย) ได้ถูกจัดส่งถึงประเทศไทยแล้ว ณ ท่าเรือแหลมฉบัง จังหวัดชลบุรี เมื่อวันอังคารที่ 13 กรกฎาคม 2564 ซึ่งจะมีการขนย้ายไปยังสนามบินสุวรรณภูมิในวันที่ 16 กรกฎาคม 2564 ต่อไป

โดย สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (14 ก.ค. 64)

Tags: , , , , , , , ,