ILINK ได้งานก่อสร้างสายเคเบิลใต้น้ำ 33KV ของ กฟภ. มูลค่า 143.98 ลบ.

บมจ.อินเตอร์ลิ้งค์ คอมมิวนิเคชั่น (ILINK) เปิดเผยว่า บริษัททำสัญญางานจ้างเหมาก่อสร้างสายเคเบิลใต้น้ำ 33 เควี ตามโครงการขยายเขตติดตั้งระบบไฟฟ้าให้เกาะต่างๆ (เกาะปันหยี จังหวัดพังงา) ระหว่างการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) ลงวันที่ 9 กรกฎาคม 2564 จำนวน 1 งาน มูลค่างาน 143,980,000 บาท ระยะเวลาส่งมอบ 360 วันนับถัดจากวันที่ได้รับหนังสือแจ้งจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ให้เริ่มทำงาน

โดย สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (13 ก.ค. 64)

Tags: , , , , ,