LOXLEY เผย สนง.สลากฯ เริ่มชำระหนี้สัญญาหวยออนไลน์ให้ ล็อกซเล่ย์ จีเท็ค ส.ค.นี้

บมจ.ล็อกซเล่ย์ (LOXLEY) เปิดเผยว่า ตามที่ศาลปกครองสูงสุดได้มีคำพิพากษาให้สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล ชำระเงิน 1,654,604,627.54 บาท ให้แก่ ล็อกซเล่ย์ จีเท็ค พร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี นับจากวันฟ้องจนถึง 10 เม.ย.2564 ต่อจากนั้นอัตราดอกเบี้ยจะเป็นร้อยละ 3 บวกเงินเพิ่มอีกร้อยละ 2 จนถึงวันชำระเสร็จ โดยให้ชำระเสร็จภายใน 60 วัน

ในวันที่ 22 ก.ค.2564 ที่ประชุมคณะกรรมการสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล ได้มีมติชำระหนี้กรณีสัญญาจ้างบริการระบบเกมสลากให้แก่ บริษัท ล็อกชเล่ย์ จีเท็ค เทคโนโลยี จำกัด (ล็อกชเล่ย์ จีเท็ค) ซึ่งเป็นบริษัทร่วมที่ LOXLEY ถือหุ้นทางตรงและทางอ้อมรวม 35% ดังนี้

1. ชำระหนี้จำนวน 1,654,604,627.54 บาท ภายในเดือน ส.ค.64

2. ชำระดอกเบี้ยจำนวน 444,745,338.27 บาท ภายในปีงบประมาณ 2565 โดยชำระงวดแรกภายในวันที่ 1 ต.ค.64 งวดที่สองภายในวันที่ 4 ม.ค.65 งวดที่สามภายในวันที่ 1 เม.ย.65 และงวดที่สี่ภายในวันที่ 1 ก.ค.65 โดยแบ่งจ่ายงวดละเท่า ๆ กัน โดยในวันนี้ คู่ความทั้งสองฝ่ายได้เข้าทำบันทึกข้อตกลงและนำไปยื่นต่อสำนักบังคับคดีปกครอง สำนักงานศาลปกครอง เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

โดย สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (27 ก.ค. 64)

Tags: , , , ,