MORE ขายธุรกิจอสังหาฯ มูลค่า 250 ลบ.เตรียมเข้าธุรกิจให้บริการน้ำครบวงจร

นายอมฤทธิ์ กล่อมจิตเจริญ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ.มอร์ รีเทิร์น (MORE) เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะกรรมการได้มีมติอนุมัติจำหน่ายเงินลงทุนในหุ้นสามัญของ บริษัท มอร์ พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ (จำกัด) (PROP) เป็นจำนวน 38,400,000 หุ้น หรือคิดเป็น 99.99% ของทุนจดทะเบียนทั้งหมดของ PROP ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่บริษัทฯ ถือหุ้นจำนวน 38,400,000 หุ้น หรือคิดเป็นสัดส่วน 99.99% ของทุนจดทะเบียนทั้งหมดของ PROP มูลค่าที่ตราไว้ (พาร์) หุ้นละ 10 บาท ในราคาหุ้นละ 6.51 บาท คิดเป็นมูลค่ารวมทั้งสิ้น 250,000,000 บาท ให้แก่ นายศิวพร ตั้งจิตตพร และภายหลังการทำรายการ PROP จะสิ้นสภาพการเป็นบริษัทย่อยของบริษัท

ทั้งนี้ การจำหน่ายหุ้นสามัญทั้งหมดใน PROP ในครั้งนี้ จะทำให้บริษัทฯ สามารถนำเงินที่ได้ไปลงทุนในธุรกิจอื่นที่กำลังเป็นที่ต้องการในปัจจุบัน เช่น ธุรกิจการบริหารจัดการน้ำ น้ำประปา บำบัดน้ำเสีย โดยการตัดสินใจขาย PROP ในครั้งนี้ เกิดจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 เป็นสาเหตุหลัก ทำให้ดีมานด์ของอสังหาริมทรัพย์หด รวมไปถึงปัจจุบัน มีคอนโดมิเนียมที่รอการขายอยู่ล้นตลาด และคาดการณ์ว่าน่าจะใช้เวลาอีกนานกว่าที่สถานการณ์นี้จะคลี่คลายและมีกำลังซื้อกลับเข้ามาในตลาดอีกครั้ง รวมถึงผลประกอบการของ PROP ยังไม่สะท้อนผลกำไรออกมาได้อย่างชัดเจน คาดว่าภายหลังการทำรายการดังกล่าวเสร็จสิ้นแล้ว จะทำให้บริษัทฯ มีเงินทุนหมุนเวียนเพิ่มขึ้นเพื่อนำไปลงทุนในธุรกิจที่สามารถให้ผลตอบแทนได้สูงกว่าธุรกิจเดิมต่อไป

“การขายธุรกิจอสังหาฯ ออกไปทั้งหมด ถือเป็นการเตรียมความพร้อมก้าวเข้าสู่ธุรกิจการให้บริการน้ำแบบครบวงจร ไม่ว่าจะเป็นการผลิตและจำหน่ายน้ำประปาให้กับชุมชนที่เป็นแหล่งท่องเที่ยว ขายน้ำประปาให้กับโรงงานอุตสาหกรรม รวมไปถึงธุรกิจบำบัดน้ำผ่านบริษัทย่อย “

นายอมฤทธิ์ กล่าว

ปัจจุบัน MORE ได้รับสัมปทานโครงการวางระบบน้ำประปาเพื่อบริหารจัดการน้ำประปาบนเกาะเสม็ด ร่วมมือกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง ระยะเวลา 25 ปี กำลังการผลิตได้ 10,000 คิว/วัน และอยู่ระหว่างการดำเนินโครงการบริหารจัดการน้ำ ในอำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง ผ่านบริษัท ปลวกแดง วอเตอร์ จำกัด โดย MORE ถือหุ้นในสัดส่วน 100% เพื่อดำเนินโครงการบริหารจัดการน้ำ ให้บริการชาวบ้านกว่า 3,000 ครัวเรือนที่มีความต้องการใช้น้ำประปา ระยะเวลาสัมปทาน 25 ปี กำลังการผลิตได้ 10,000 คิว/วัน

นอกจากนี้ ยังอยู่ระหว่างเจรจากับผู้ประกอบการในนิคมอุตสาหกรรม เพื่อผลิตน้ำป้อนโรงงาน รวมไปถึงการขยายตลาดไปสู่การเป็นผู้ให้บริการบำบัดน้ำเสียในบ่อกุ้งให้กับเกษตร อีกทั้ง บริษัทฯยังได้รับสัมปทานจัดจำหน่ายแร่ไพโรรูไซต์ แต่เพียงผู้เดียว ซึ่งแร่ไพโรรูไซต์ เป็นแร่ที่ได้จากธรรมชาติ 100% ไม่มีสารเคมีเจือปน สามารถใช้กรองน้ำ และบำบัดน้ำได้อย่างมีประสิทธิภาพสูง

โดย สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (20 ก.ย. 64)

Tags: , , , ,