NER ออกหุ้นกู้ 2 พันลบ. ดอกเบี้ย 5.25-6.00% ขายสถาบัน-รายใหญ่ 1-3 พ.ย.

บมจ.นอร์ทอีส รับเบอร์ (NER) ยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) เพื่อออกและเสนอขายหุ้นกู้ของบริษัท ครั้งที่ 2/2564 มูลค่าไม่เกิน 2,000 ล้านบาท

  • ชุดที่ 1 อายุ 4 ปี อัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 5.25 ต่อปี
  • ชุดที่ 2 อายุ 5 ปี อัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 6.00 ต่อปี

ทั้งนี้ บริษัทจะชำระดอกเบี้ยทุก ๆ 3 เดือนตลอดอายุหุ้นกู้

บริษัทจะเสนอขายหุ้นกู้ดังกล่าวแก่ผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือ ผู้ลงทุนรายใหญ่ ในวันที่ 1-3 พ.ย.64 โดยมี บริษัท แอสเสท โปร แมเนจเม้นท์ จำกัด เป็นที่ปรึกษาทางการเงิน ส่วนผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ ได้แก่ บล.เมย์แบงก์กิมเอ็ง (ประเทศไทย) บล.หยวนต้า (ประเทศไทย) บล.โนมูระ พัฒนสิน บล.เอเซีย พลัส บล.เคทีบีเอสที และ บล.ฟิลลิป (ประเทศไทย)

บริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด จัดอันดับความน่าเชื่อถือ NER ที่ระดับ BBB- แนวโน้มอันดับเครดิต Stable เมื่อวันที่ 15 มิ.ย.64

บริษัทจะนำเงินที่เสนอขายหุ้นกู้ในครั้งนี้ไปใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการซื้อวัตถุดิบและสต๊อกสินค้าคงเหลือของบริษัทสำหรับสินค้าประเภทยางแผ่นรมควัน ยางแท่ง ยางผสม และยางผสมอัดแท่ง เพื่อรองรับการขยายกำลังการผลิต

โดย สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (23 ก.ย. 64)

Tags: , , , ,