NOK พุ่ง 39.45% ขณะที่ MAX ร่วง 50% หลังปลด SP วันนี้วันแรก

เมื่อเวลา 10.07 น.หุ้น NOK ราคาพุ่งแรง 39.45% มาอยู่ที่ 1.52 บาท เพิ่มขึ้น 0.43 บาท มูลค่าซื้อขาย 16.78 ล้านบาท

ขณะที่หุ้น MAX ร่วง 50% มาอยู่ที่ 0.01 บาท ลดลง 0.01 บาท มูลค่าซื้อขาย 4.75 ล้านบาท

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) ปลดเครื่องหมาย SP ชั่วคราว พร้อมขึ้นเครื่องหมาย NC หลักทรัพย์ของบมจ.สายการบินนกแอร์ (NOK) และบมจ.แมกซ์ เมทัล คอร์ปอเรชั่น(MAX) เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ลงทุนซื้อขายหลักทรัพย์ชั่วคราว ด้วยบัญชี Cash Balance โดยจะมีเปิดให้ซื้อขายได้ในวันที่ 2 มิ.ย.64 ถึงวันที่ 1 ก.ค.64 และขึ้นเครื่องหมาย SP รวมถึงปลดเครื่องหมาย NC ในวันที่ 2 ก.ค.64

ทั้งนี้ ตลท.กำหนดให้มีราคาสูงสุดและต่ำสุด (Ceiling & Floor) ไม่เกินหนึ่งเท่าจากราคาซื้อขายครั้งสุดท้าย โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 2 มิ.ย.64 ซึ่งเป็นวันแรกที่มีการซื้อขาย (อย่างไรก็ดี หากในวันที่ 2 มิ.ย.64 ไม่มีการซื้อขายหลักทรัพย์ดังกล่าว ตลท. จะใช้เกณฑ์ราคาสูงสุดและต่ำสุด (Ceiling & Floor) นี้ต่อเนื่องไปจนกว่าจะมีการซื้อขายหลักทรัพย์นั้น) และเมื่อได้มีการซื้อขายหลักทรัพย์ MAX และ NOK แล้ว ในวันทำการถัดไปราคาสูงสุดและต่ำสุด (Ceiling & Floor) ของหลักทรัพย์ดังกล่าวจะถูกปรับให้เป็นไปตามเกณฑ์ปกติ

อย่างไรก็ตาม ตลท.จะไม่นำหลักทรัพย์ MAX และ NOK มารวมในการคำนวณดัชนีราคาหุ้นตลาดหลักทรัพย์ฯ (SET Index)

โดย สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (02 มิ.ย. 64)

Tags: , , , , ,