NOK เผยเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์กำหนดประชุมเจ้าหนี้ 4 ส.ค.64

บมจ.สายการบินนกแอร์ (NOK) เปิดเผยว่า ตามที่บริษัทได้ยื่นคำร้องขอฟื้นฟูกิจการในวันที่ 30 กรกฏาคม 2563 ซึ่งศาลล้มละลายกลางได้มีคำสั่งให้บริษัทดำเนินการฟื้นฟูกิจการและแต่งตั้งผู้ทำแผนเมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน 2563 และผู้ทำแผนได้ยื่นแผนฟื้นฟูกิจการต่อเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ ในวันที่ 17 พฤษภาคม 2564 แล้วนั้น

ขณะนี้เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ได้กำหนดวันประชุมเจ้าหนี้ให้แก่เจ้าหนี้ผู้มีสิทธิออกเสียงเพื่อพิจารณาแผนฟื้นฟูกิจการเป็นที่เรียบร้อยแล้วในวันที่ 4 สิงหาคม 2564 โดยเป็นการประชุมออนไลน์ผ่านระบบ E-meeting บริษัทจะรายงานความคืบหน้าในการฟื้นฟูกิจการรวมถึงความคืบหน้าอื่นๆเพิ่มเติมต่อไป

โดย สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (29 ก.ค. 64)

Tags: , , , , ,