ORI ตั้งบริษัทร่วมทุน “คิน ออริจิ้น” ทำธุรกิจคลินิกกายภาพบำบัด-สหคลินิกเวชกรรม

บมจ.ออริจิ้น พร็อพเพอร์ตี้ (ORI) ได้อนุมัติให้ บริษัท ออริจิ้น เฮลท์แคร์ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัท (บริษัทถือหุ้นในสัดส่วน 40%) จัดตั้งบริษัทร่วมทุนแห่งใหม่ 1 บริษัท คือ บริษัท คิน ออริจิ้น เฮลท์แคร์ จำกัด เพื่อประกอบกิจการคลินิกกายภาพบำบัดและสหคลินิกเวชกรรม

โดยบริษัท คิน ออริจิ้น จำกัด จัดตั้งเมื่อ 20 ก.ค. 64 มีทุนจดทะเบียน 1 ล้านบาท ประกอบด้วยหุ้นสามัญ 100,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท มีโครงสร้างการถือหุ้นแบ่งเป็น 2 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มแรก บริษัท ทีทรี สโตรก เนอสซิ่งโฮม จำกัด ถือหุ้น จำนวน 40,000 หุ้น คิดเป็นสัดส่วน 40% นายธงชัย โชคถนอมทรัพย์ ถือหุ้นจำนวน 10,000 หุ้น คิดเป็นสัดส่วย 10% และนายบัญชา พัยธุมโกมล ถือหุ้นจำนวน 10,000 หุ้น คิดเป็นสัดส่วน 10%

กลุ่มที่สองถือหุ้นโดยบริษัท ออริจิ้น เฮลท์แคร์ จำกัด ถือหุ้นจำนวน 39,999 หุ่น คิดเป็นสัดส่วน 39.99% และนายปิติพงษ์ ไตรนุรักษ์ ถือหุ้นจำนวน 1 หุ้น คิดเป็นสัดส่วน 0.01% โดยแหล่งเงินทุนที่ใช้มาจากเงินทุนหมุนเวียภายในบริษัท

โดย สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (27 ก.ค. 64)

Tags: , , , , , ,