OSP ตั้ง วรรณิภา ภักดีบุตร เป็น CEO พร้อมปรับโครงสร้างบริหารใหม่ มีผล 22 ก.ค.

บมจ.โอสถสภา (OSP) เปิดเผยว่าที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท มีมติอนุมัติการเปลี่ยนแปลงตำแหน่งของผู้บริหาร ดังนี้

1.แต่งตั้ง นายธนา ไชยประสิทธิ์ เป็น รองประธานคณะกรรมการบริหารอาวุโส และให้สิ้นสุดการดำรงตำแหน่ง รักษาการ Chief Executive Officer
2. แต่งตั้ง นางวรรณิภา ภักดีบุตร เป็น Chief Executive Officer และให้สิ้นสุดการดำรงตำแหน่ง กรรมการผู้จัดการใหญ่
3. แต่งตั้ง นางพรธิดา บุญสาเป็น Chief Operating Officer และ Group Chief Financial Officer

พร้อมอนุมัติโครงสร้างการบริหารจัดการใหม่ของบริษัทฯ

ทั้งนี้ ให้การดำรงตำแหน่ง การสิ้นสุดการดำรงตำแหน่งของผู้บริหาร และโครงสร้างการบริหารจัดการใหม่ของบริษัทฯ มีผลตั้งแต่วันที่ 22 กรกฎาคม 2564 เป็นต้นไป

โดย สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (17 มิ.ย. 64)

Tags: , , , , , ,