PIMO เซ็น MOU พัฒนามอเตอร์แบบฮับ EV Hub Motor สำหรับรถจักรยานยนต์ไฟฟ้า

บมจ.ไพโอเนียร์ มอเตอร์ (PIMO) เปิดเผยว่า วันนี้นายวสันต์ อิทธิโรจนกุล กรรมการผู้จัดการบริษัท และนายคริสโตเฟอร์ โรเบิร์ต เทป รองกรรมการผู้จัดการบริษัท ได้ลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) โครงการพัฒนามอเตอร์แบบฮับสำหรับรถจักรยานยนต์ไฟฟ้าหรือ EV Hub Motor ร่วมกับนายสรณัญช์ ชูฉัตร ประธานเจ้าหน้าที่บริการ บริษัท อีทราน (ไทยแลนด์) จำกัด สตาร์ทอัพสายยานยนต์ ผู้ออกแบบและพัฒนารถจักรยานไฟฟ้าภายใต้แบรนด์ อีทราน เพื่อร่วมกันวิจัย พัฒนา และผลิตมอเตอร์แบบฮับสำหรับรถจักรยานยนต์ไฟฟ้า หรือ EV Hub Motor ให้มีเสถียรภาพและคุณภาพที่ดีในราคาที่สามารถแข่งขันได้ เพื่อนำมำใช้กับรถจักรยานไฟฟ้าต่อไป ในเบื้องต้นนี้ กำหนดกันแค่ระยะเวลาที่จะผลิตได้ให้ได้เร็วที่สุดเท่าที่จะทำได้ ยังไม่ได้กำหนดระยะเวลาการผลิตจริง

โดย สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (31 พ.ค. 64)

Tags: , , , , , , , , ,