PK เผย BBL แปลงหนี้เป็นหุ้น 28.70% เล็งลดถือต่ำกว่า 25% เพื่อเว้นทำเทนเดอร์ฯ

บมจ.พัฒน์กล (PK) เปิดเผยว่า ตามที่ธนาคารกรุงเทพ (BBL) ยื่นเจตนารมณ์ใช้สิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ (PK-W) เมื่อวันที่ 1 มิ.ย.64 ในฐานะเจ้าหนี้ของ PK ภายใต้การดำเนินการตามแผนฟื้นฟูกิจการตามคำสั่งของศาลล้มละลายกลางเมื่อวันที่ 30 มี.ค. 64 ส่งผลให้ BBL ถือครองหุ้น PK คิดเป็น 28.70% ของหุ้นทั้งหมดของบริษัท ซึ่งมีสัดส่วนถือหุ้นข้ามจุดที่ต้องทำ Tender Offer แต่ BBL ได้แจ้งจะทำการลดสัดส่วนการถือครองหุ้นของกิจการลงให้ต่ำกว่า 25% จึงไม่ต้องทำ Tender Offer ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน

โดย สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (08 ก.ค. 64)

Tags: , , , , , ,