PTTEP แต่งตั้ง”มนตรี ลาวัลย์ชัยกุล”นั่ง CEO มีผล 1 ต.ค.นี้

บมจ.ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม (PTTEP) หรือ ปตท.สผ. เปิดเผยว่า คณะกรรมการ ปตท.สผ. ในการประชุมครั้งที่ 13/2564/503 วันที่ 20 สิงหาคม 2564 ได้มีมติแต่งตั้งนายมนตรี ลาวัลย์ชัยกุล ผู้จัดการใหญ่ เป็นประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และเป็นกรรมการ ปตท.สผ. อีก

ตำแหน่งหนึ่ง แทนนายพงศธร ทวีสิน ที่จะพ้นจากตำแหน่งในวันที่ 30 กันยายน 2564 โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564 เป็นต้นไป

สำหรับตำแหน่งกรรมการ ปตท.สผ. จะมีผลเมื่อคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ(คนร.) ให้ความเห็นชอบ

โดย สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (23 ส.ค. 64)

Tags: , , , ,