SABUY คาดเทคฯ TBSP เสร็จสิ้น ก.ย.นี้-เล็งต่อยอดขายสินค้า SYNEX ผ่านตู้ฯ

นายชูเกียรติ รุจนพรพจี ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ.สบาย เทคโนโลยี (SABUY) เปิดเผยว่า กระบวนการเข้าซื้อ บมจ.ทีบีเอสพี (TBSP) ที่สัดส่วน 73.48% ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมดของ TBSP จาก บมจ.ที.เค.เอส. เทคโนโลยี (TKS) รวมมูลค่าทั้งสิ้นไม่เกิน 2,005,022,000 บาท คิดเป็นราคา 13.3614 บาท โดยจะขออนุมัติที่ประชุมผู้ถือหุ้นในวันที่ 27 ส.ค. 64 ก่อนกระบวนการต่างๆ จะแล้วเสร็จในเดือน ก.ย. 64

แหล่งเงินทุนในการเข้าซื้อกิจการครั้งนี้จะนำมาจากการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อให้แก่บุคคลในวงจำกัด (PP) ของ SABUY จำนวน 110,000,000 หุ้น หรือคิดเป็นสัดส่วน 9.68% ให้แก่ TKS คิดเป็นมูลค่ารวม 984,500,000 บาท ในราคาหุ้นละ 8.95 บาท และ TBSP จะเข้าซื้อหุ้น บริษัท พลัส เวนดิ้ง จำกัด (VDP) ซึ่ง SABUY ถืออยู่ ในจำนวน 2,583,720 หุ้น หรือคิดเป็น 86.12% ด้วยมูลค่า 1,022,522,000 บาท
ทั้งนี้ การร่วมเป็นหนึ่งในพันธมิตรของ TKS ครั้งนี้จะช่วยขยายฐานลูกค้าของบริษัทให้กว้างมากขึ้น และสามารถนำผลิตภัณฑ์ที่อยู่ใน TBSP มาต่อยอดได้อีก อาทิ บัตรพนักงานที่สามารถพัฒนาเป็นบัตรเติมเงิน และยังพัฒนาบัตรให้มีความสามารถในด้านอื่นๆ  เพิ่มเติมด้วย นอกจากนี้ยังสามารถนำข้อมูลต่างๆจากผู้สั่งผลิตบัตรมาใช้เป็นฐานข้อมูลในการขยายตู้จำหน่ายสินค้าอัตโนมัติ (Vending Machine) ได้อีกด้วย
ขณะเดียวกัน บริษัทยังมองโอกาสความร่วมมือกับ บมจ.ซินเน็ค (ประเทศไทย) (SYNEX) ที่เป็นหนึ่งในกลุ่มบริษัทของ TKS ซึ่งเป็นผู้นำการจำหน่ายสินค้าด้านไอที ที่อาจนำสินค้ามาจำหน่ายผ่านตู้ขายสินค้าอัตโนมัติของ SABUY เพิ่มเติมด้วย โดยคาดว่าจะเริ่มเห็นการจำหน่ายสินค้าของ SYNEX ผ่านตู้ฯ ในช่วงปลายปีนี้

“การร่วมเป็นหนึ่งในกลุ่มบริษัทของ TKS ครั้งนี้ จะเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยสนับสนุนการเติบโต ด้วยการเพิ่มตลาดของตู้จำหน่ายสินค้าอัตโนมัติเข้าสู่อาคารสำนักงาน ตึกออฟฟิศ รวมไปถึงการนำสินค้าด้านไอทีเข้ามาจำหน่าย และการต่อยอดพัฒนาผลิตภัณฑ์ต่างๆให้เข้าสู่กลุ่มลูกค้าที่หลากหลายมากขึ้นด้วย ซึ่งจะเริ่มเห็นการรุกตลาดและเปลี่ยนแปลงในปลายปีนี้”

นายชูเกียรติ กล่าว

โดย สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (01 ก.ค. 64)

Tags: , , , , , , , , ,