SCB 10X เข้าลงทุนใน Sunday Ins Holding บริษัทแม่ของ เคเอสเค ประกันภัย

บริษัท เอสซีบี เท็นเอกซ์ จำกัด (SCB 10X) บริษัทโฮลดิ้งคอมพานีในเครือธนาคารไทยพาณิชย์ (SCB) ลงทุนใน Sunday Ins Holding บริษัทแม่ของ บมจ.เคเอสเค ประกันภัย (ประเทศไทย) ซึ่งเติบโตอย่างก้าวกระโดดในธุรกิจการประกันสุขภาพ โดยได้ขยายสัดส่วนการตลาดของประกันสุขภาพ คิดเป็น 2.3% จากส่วนแบ่งทางการตลาดทั้งหมด (ไม่รวมประกันชีวิต) ทั้งนี้ ด้วยกลยุทธการปรับโครงสร้างองค์กรใหม่ให้สามารถรองรับการทำงานแบบดิจิทัลได้อย่างเต็มรูปแบบ และการวางกลยุทธ์ใหม่เพื่อรุกตลาดประกันสุขภาพ

เคเอสเค ประกันภัย ก่อตั้งโดยบริษัท เคเอสเค กรุ๊ป ประเทศมาเลเซีย ตั้งแต่ปี 61 โดยบริษัทได้เข้าเป็นส่วนหนึ่งของบริษัท ซันเดย์ อินส์ โฮลดิ้ง ซึ่งเป็นบริษัทเทคโนโลยีและการเงินที่ตั้งอยู่ที่ประเทศสิงคโปร์ และยังเป็นผู้ถือหุ้นในซันเดย์ บริษัทอินชัวร์เทคแนวหน้าของประเทศไทยอีกด้วย

โดยบริษัท ซันเดย์ อินส์ โฮลดิ้ง สามารถดึงนักลงทุนชั้นนำระดับโลกและนักลงทุนชั้นนำภายในประเทศมาเสริมความแข็งแกร่งให้แก่องค์กร หนึ่งในนั้นคือ SCB 10X ในเครือ SCB และบริษัท LINE Ventures ซึ่งเป็นหน่วยงานลงทุนภายใต้บริษัท LINE Corporation (ภายหลังได้ควบรวมกิจการกับบริษัท Yahoo ประเทศญี่ปุ่นเป็นบริษัท Z Venture Capital)

ตามรายงานของสมาคมประกันวินาศภัยไทย (TGIA) บมจ.เคเอสเค ประกันภัย (ประเทศไทย) มีผลการดำเนินงานทางธุรกิจของปี 63 เติบโตอย่างก้าวกระโดด โดยเบี้ยประกันภัยรับโดยรวมเติบโตขึ้น 90% ตอบรับความต้องการของตลาดที่มีความต้องการการประกันสุขภาพแบบดิจิทัลและบริการด้านสุขภาพทางแบบเสมือนจริง (Virtual) มากขึ้น

โดยตั้งแต่ปี 61 บริษัทได้กำหนดนโยบายในการบริหารงานใหม่ทั้งหมด เพื่อให้รองรับ Ecosystem ของการดูแลสุขภาพ เช่น ระบบการประกันสุขภาพรายกลุ่มและรายเดี่ยว ระบบการประกันภัยรถยนต์แบบรายเดี่ยวและสำหรับองค์กร โดยบริษัทสามารถสร้างความแตกต่างในตลาดทำให้เกิดการขยายสัดส่วนทางการตลาดเป็นไปอย่างรวดเร็ว การจัดทำระบบการเคลมแบบ Cashless การนำเทคโนโลยีวิเคราะห์อาการป่วยมาใช้ การจัดตั้งบริการปรึกษาแพทย์ออนไลน์ (Teleconsultation) บริการจัดส่งยาตามใบสั่งยาจากแพทย์

นอกจากนี้บริษัทยังพัฒนาระบบที่ให้ลูกค้าสามารถตรวจสอบ และจัดการข้อมูลการเคลมได้อีกด้วย ความสำเร็จนี้เกิดขึ้นได้เพราะบริษัทมีการผลักดันนโยบายการทำงานร่วมกับบริษัท InsurTech โดย เคเอสเค ประกันภัย (ประเทศไทย) เป็นเพียงไม่กี่บริษัทในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่มีการทำงานร่วมกับบริษัท InsurTechs และนำเอาเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ในการให้บริการด้านประกันภัย อาทิ การใช้ปัญญาประดิษฐ์ (AI / Machine learning) มาคำนวณความเสี่ยง และการสร้าง Microservices ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มที่ใช้ในการรับประกันภัย โดยกลยุทธ์การทำงานร่วมกับ บริษัท InsurTechs นี้เป็นปัจจัยหนึ่งที่ช่วยดึงดูดให้นักลงทุนชั้นนำให้เข้ามาร่วมลงทุน ส่งผลให้บริษัทสามารถขยายตลาดได้อย่างต่อเนื่อง รวดเร็ว และยั่งยืน

เคเอสเค ประกันภัย (ประเทศไทย) ได้วางแผนกลยุทธ์และมองหาบริษัท InsurTechs ที่สนใจเข้ามาร่วมพัฒนาดิจิทัลโซลูชัน การให้บริการสุขภาพและบริการเกี่ยวกับการคมนาคมเพิ่มเติม โดยตั้งเป้าที่จะขยายส่วนแบ่งการตลาดประกันสุขภาพอย่างน้อย 15% ภายใน 5 ปี โดยจะมุ่งเน้นกลยุทธ์เพื่อให้บริษัทสามารถปรับเปลี่ยนรูปแบบการให้บริการได้ตามความต้องการของตลาดได้อย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่มลูกค้าที่อาศัยอยู่ในตัวเมืองที่มีความเสี่ยงในการเจ็บป่วยที่เกี่ยวข้องกับการใช้ชีวิตในเมืองใหญ่ (Urban diseases) รวมถึงการให้บริการที่สอดคล้องกับการดำเนินชีวิตแบบ New normal

บริษัทได้มุ่งเป้าไปยังได้มีลูกค้าทั้งองค์กรชั้นนำในประเทศ และต่างประเทศจากหลากหลายอุตสาหกรรมรวมถึงภาคธุรกิจ SMEs ทั้งนี้ บริษัทเชื่อว่ากลยุทธ์การให้บริการประกันภัยที่สู้กันด้วยราคาอย่างเดียวจะไม่ตอบโจทย์ผู้บริโภคอีกต่อไป แต่ต้องเป็นการที่ทำให้ผู้บริโภคสามารถเข้าถึงการบริการด้านสุขภาพที่ราบรื่นกว่าเดิม และการให้บริการแบบ Cashless ผ่านสมาร์ทโฟน เพื่อเพิ่มความสะดวกสบายให้กับลูกค้าในทุกรูปแบบของการประกันภัย

ก่อนหน้าปี 61 บริษัท เคเอสเค กรุ๊ป จากประเทศมาเลเซีย เป็นผู้ถือหุ้นแต่เพียงผู้เดียวและรายได้หลักของบริษัทมาจากเบี้ยประกันรถยนต์เหมือนกับบริษัทประกันวินาศภัยอื่นๆ แต่หลังจากนั้นบริษัทได้ขยายทุนเพิ่มขึ้น ทำให้ดึงดูดผู้ถือหุ้นรายใหญ่ระดับโลกเข้าร่วมทุน เช่น Vertex Ventures SEA and India บริษัทลงทุนในเครือ Temasek Holdings ของสิงคโปร์ บริษัท Quona Capital, บริษัท LINE Ventures, บริษัท SCB 10X และ บริษัท OSK-SBI Private Equity Ventures เพื่อสนับสนุนการเปลี่ยนแปลงสู่การเป็นผู้รับประกันภัยดิจิทัลอย่างแท้จริง นอกจากนี้ บริษัทยังมีการขยายกลุ่มบริษัทในเครือในระดับภูมิภาคให้ครอบคลุมมากขึ้น โดยกลุ่มบริษัทเหล่านี้ประกอบไปด้วยบริษัทเกี่ยวกับข้อมูลและเทคโนโลยี บริษัทประกันภัยและนายหน้า และบริษัทผู้ให้บริการด้านการดูแลสุขภาพ

“ในฐานะที่เราเป็นนักลงทุนที่มองหาบริษัทที่สามารถสร้าง Impact ให้แก่วงการ Fintech และผู้ลงทุนในบริษัท ซันเดย์ อินส์ โฮลดิ้ง ซึ่งเป็นเจ้าของบริษัท เคเอสเค ประกันภัย และซันเดย์ บริษัทอินชัวร์เทคชั้นนำในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เราเชื่อมั่นว่ากลยุทธ์การทำธุรกิจประกันภัยและการให้บริการด้านสุขภาพแบบดิจิทัลจะเป็นก้าวสำคัญที่จะพลิกโฉมหน้าวงการประกันภัยในอนาคต โดยเฉพาะอย่างยิ่งการให้บริการการประกันสุขภาพแก่ผู้บริโภค นอกจากนี้เรามีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่จะได้ร่วมงานกับทั้งสองบริษัทในอนาคต เพื่อช่วยผลักดันการให้บริการแบบดิจิทัลเต็มรูปแบบสำหรับธุรกิจประกันภัยต่อไป” นางมุขยา พานิช Chief Venture and Investment Officer บริษัท เอสซีบี เท็นเอกซ์ จำกัด กล่าว

โดย สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (11 มิ.ย. 64)

Tags: , , , , , , ,