SCC จัดตั้งบริษัทในฟิลิปปินส์รุกธุรกิจบริการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ

บมจ.ปูนซิเมนต์ไทย (SCC) เปิดเผยว่า บริษัท เอสซีจิ โลจิสติกส์ แมเนจม้นท์ จำกัด (SCGL) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของ SCC ได้ลงทุนจัดตั้งบริษัทในประเทศฟิลิปปินส์ เพื่อดำเนินธุรกิจให้บริการด้านการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ การบริหารรถขนส่งสินค้า และระบบสำหรับการจัดการคลังสินค้า ซึ่งสอดคล้องตามแผนกลยุทธ์การขยายตลาดธุรกิจโลจิสติกส์ในภูมิภาคอาเชียนของ SCC โดยโครงการลงทุนจัดตั้งบริษัทใหม่นี้ใช้งบประมาณลงทุนรวม 10.4 ล้านเปโซฟิลิปปีนส์ (หรือประมาณ 7.8 ล้านบาท) ถือหุ้นทั้งหมดโดย SCGL

ปัจจุบัน SCGL ให้บริการต้านโลจิสติกส์ครอบคลุมประเทศต่างในภูมิภาคอาเซียน ได้แก่ เวียดนาม อินโดนีเซีย กัมพูชา เมียนมา รวมทั้งในตอนใต้ของสาธารณรัฐประชาชนจีน เชื่อมโยงไปยังมาเลเซียและสิงคโปร์ ดังนั้นการขยายธุรกิจเข้าไปในประเทศฟิลิปปินส์ จะช่วยให้ SCGL มีเครือข่ายการให้บริการที่ครอบคลุมมากยิ่งขึ้น

โดย สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (27 ต.ค. 64)

Tags: , , , , ,