SCC ซื้อหุ้นเพิ่มทุน PT Chandra Asri 1.43 หมื่นลบ.ทำปิโตรฯคอมเพล็กซ์แห่งที่ 2 ในอินโดฯ

บมจ.ปูนซิเมนต์ไทย (SCC) แจ้งว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทได้มีมติอนุมัติให้บริษัท เอสซีจี เคมิคอลส์ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่ SCC ถือหุ้นทั้งหมดเข้าซื้อหุ้นเพิ่มทุนใน PT. Chandra Asri PetrochemicalTbk (CAP) ประเทศอินโดนีเซีย เป็นจำนวนเงิน 434 ล้านดอลลาร์สหรัฐ (หรือประมาณ 14,260 ล้านบาท) เพื่อรักษาสัดส่วนการถือหุ้นใน CAP ที่ร้อยละ 30.57

โดยจะเข้าซื้อหุ้นเพิ่มทุนเป็นจำนวนเงิน 327 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ซึ่งจะนำไปลงทุนในโครงการ PetrochemicalComplex แห่งที่ 2 (CAP2) โดยราคาหุ้นเพิ่มทุนขึ้นอยู่กับราคาที่ CAP จะประกาศต่อไป โดยเอสซีจี เคมิคอลส์ จะลงทุนเพิ่มอีก 107 ล้านดอลลาร์สหรัฐ หลังจากที่ CAP อนุมัติการตัดสินใจลงทุนขั้นสุดท้าย (Final Investment Decision) ในโครงการ CAP2 ซึ่งคาดว่าจะอนุมัติภายในปี 2565

เอสซีจี เคมิคอลส์ได้เข้าซื้อหุ้น CAP ครั้งแรกในปี 2554 ที่สัดส่วนร้อยละ 30 หลังจากนั้นได้มีการซื้อหุ้นเพิ่มทุนเพิ่มเติมใน CAP เพื่อใช้เป็นเงินลงทุนในโครงการปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิต และขยายกำลังการผลิต ทำให้ปัจจุบัน เอสซีจี เคมิคอลส์มีสัดส่วนการถือหุ้นใน CAP ร้อยละ 30.57 โดยเล็งเห็นว่าการลงทุนใน CAP เป็นการลงทุนเชิงกลยุทธ์เพื่อขยายธุรกิจปิโตรเคมีไปยังประเทศอินโดนีเซีย ซึ่งเป็นประเทศที่มีตลาดสินค้าปิโตรเคมีที่ใหญ่ที่สุดในอาเซียน (ASEAN) และมีอัตราการเติบโตสูง

SCC มีความยินดีในการร่วมสนับสนุน CAP และต้อนรับบมจ.ไทยออยล์ (TOP) ในฐานะผู้ร่วมลงทุนรายใหม่เชิงกลยุทธ์ซึ่งจะช่วยเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของโครงการ CAP2 ในด้านวัตถุดิบ

โดย สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (29 ก.ค. 64)

Tags: , , ,