SISB เปิดโรงเรียนครบทั้ง 4 แห่งตามปกติ 26 ต.ค.สอนรูปแบบผสมผสาน

นายยิว ฮอค โคว ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ.เอสไอเอสบี (SISB) เปิดเผยว่า โรงเรียนในกลุ่มของบริษัทจะเปิดเรียนแบบ On-site ได้ครบทั้ง 4 แห่ง ตั้งแต่วันที่ 26 ต.ค.64 เป็นต้นไป ตามที่หน่วยงานราชการผ่อนผันให้โรงเรียนนานาชาติสามารถกลับมาเปิดโรงเรียนได้ตามปกติ

ทั้งนี้ ภายหลังการเปิดโรงเรียน จะปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ของหน่วยงานที่กำกับดูแลอย่าง เคร่งครัด ซึ่งอาจรวมถึง การปิดโรงเรียนเฉพาะส่วนหรือทั้งหมด การสลับเวลาเรียน การใช้ชุดตรวจ Antigen Test Kit  การงดกิจกรรมที่มีผู้คนเข้าร่วมจำนวนมาก การเว้นระยะห่าง และมาตรการด้านความสะอาดต่างๆ
นอกจากนี้ ยังได้วางแผนให้โรงเรียนในกลุ่มสามารถดำเนินการเรียนการสอนในลักษณะแบบผสมผสาน (Hybrid Learning)  ทั้งจากที่โรงเรียน (On-site) และจากที่พักอาศัย (On-line) ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 หากเหตุการณ์ใดๆ เกิดขึ้น โรงเรียนสามารถคงการเรียนการสอนได้ตามปกติ

โดย สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (26 ต.ค. 64)

Tags: , , , ,