SMD แต่งตั้ง ดีทแฮล์ม เคลเลอร์ โลจิสติกส์ เป็นผู้จัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์

นายวิโรจน์ วสุศุทธิกุลกานต์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ.เซนต์เมด (SMD) เปิดเผยว่า บริษัทเซ็นสัญญาแต่งตั้งให้ บริษัท ดีทแฮล์ม เคลเลอร์ โลจิสติกส์ บริษัทในกลุ่มดีเคเอสเอช (DKSH) เป็นตัวแทนผู้จัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ของ SMD

บริษัทจะเป็นผู้นำเสนอผลิตภัณฑ์ให้กับแพทย์ บุคลากร ทางการแพทย์ และเจ้าของกิจการ พร้อมทั้งดำเนินการเสนอขายและรับใบสั่งซื้อจากโรงพยาบาล คลีนิก แพทย์ บุคลากรทางการแพทย์ ร้านขายยา ตลอดจนให้บริการข่าวสารข้อมูลความรู้ของผลิตภัณฑ์และตอบข้อซักถามต่างๆ ของลูกค้า ขณะที่ ดีทแฮล์ม เคลเลอร์ โลจิสติกส์ เป็นผู้รับผิดชอบด้านการเสนอราคา การทำเอกสารประมูลการรับใบสั่งซื้อทางโทรศัพท์/โทรสารจากลูกค้า รวมถึงการออกใบแจ้งหนี้/ใบลดหนี้ รับสินค้าคืน จัดส่งสินค้า และการเรียกชำระค่าสินค้า โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 ก.ค.นี้ เป็นต้นไป

“การร่วมมือเป็นพันธมิตรทางธุรกิจในครั้งนี้ ถือเป็นการขยายตลาดในประเทศเพื่อสร้างการเติบโตและเตรียมพร้อมรองรับความต้องการของลูกค้าในทุกด้าน เพื่อคงความเป็นผู้นำและผู้ให้บริการที่ดีที่สุดในธุรกิจผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพในประเทศไทย”

นายวิโรจน์ กล่าว

โดย สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (08 ก.ค. 64)

Tags: , , , ,