STI ได้งานที่ปรึกษาบริหาร-คุมงานก่อสร้างศูนย์ราชการ ก.มหาดไทยแห่งใหม่ 142 ลบ.

บมจ.สโตนเฮ้นจ์ อินเตอร์ (STI) เปิดเผยว่า บริษัทได้ลงนามสัญญาเป็นที่ปรึกษาบริหารและควบคุมงานก่อสร้างโครงการศูนย์ราชการกระทรวงมหาดไทยแห่งใหม่เป็นอาคาร 6 หลัง มีพื้นที่รวมประมาณ 215,000 ตารางเมตร ความสูงตั้งแต่ 14-21 ชั้น มีชั้นใต้ดินสำหรับจอดรถยนต์ 3 ชั้น เป็นที่ตั้งของส่วนราชการ 6 แห่ง ได้แก่ สำนักงานปลัดกระทรวง, กรมการปกครอง, กรมที่ดิน , กรมการพัฒนาชุมชน, กรมส่งเสริมการปกครอง ส่วนท้องถิ่น และกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และถือเป็นโครงการขนาดใหญ่ โดยมีมูลค่าโครงการก่อสร้างรวมสูงกว่า 5.57 พันล้านบาท และงานบริหารควบคุมก่อสร้างมูลค่า 142 ล้านบาท ซึ่งจะใช้ระยะเวลาในการดำเนินงาน 4 ปี เริ่มเดือน ก.ย.64

โดย สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (27 ก.ค. 64)

Tags: , ,