SUN จับมือ ListenField ร่วม R&D เทคโนโลยีเกษตร-พัฒนาสายพันธุ์ถั่ว

นายองอาจ กิตติคุณชัย ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ.ซันสวีท (SUN) เปิดเผยว่า บริษัทลงนามความร่วมมือกับ บริษัท ลิสเซิลฟิลด์ จำกัด (ListenField) ซึ่งเป็นบริษัทด้านเทคโนโลยีสัญชาติไทย-ญี่ปุ่น ผู้คิดค้นและพัฒนาโซลูชัน เพื่อการพัฒนาการเกษตรแม่นยำ โดยร่วมกันวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีทางการเกษตร และพัฒนาสายพันธุ์ถั่วเหลือง ถั่วเขียว หรือพืชพันธุ์ อื่นๆ เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน และสร้างเป็นรูปแบบธุรกิจเชิงพาณิชย์

การลงนามความร่วมมือกับ ListenField ในครั้งนี้ถือเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญของบริษัท ที่ดำเนินธุรกิจและเกี่ยวข้องกับในแวดวงของการเกษตรมามากกว่า 20 ปี การเกษตรถือเป็นส่วนสำคัญต่อภาคอุตสาหกรรม และภาคการส่งออก ที่สร้างรายได้ให้กับประเทศไทย ในปัจจุบันได้พิสูจน์แล้วว่าการเกษตรแบบดั้งเดิม อาศัยธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่ควบคุมได้ยากนั้นไม่เพียงพอแล้ว เกษตรกรจำเป็นต้องมีองค์ความรู้ เทคโนโลยีและนวัตกรรมต่าง ๆ เข้ามาสนับสนุน นำไปสู่การทำเกษตรแม่นยำสูง เพื่อยกระดับและพัฒนาภาคการเกษตร ซึ่งบริษัทฯ ได้เล็งเห็นถึงศักยภาพของ ListenField ที่มีความเชี่ยวชาญในการพัฒนาแอพพลิเคชั่น ที่เกษตรกรสามารถเข้าถึงได้ รวมทั้งสามารถวิจัยและพัฒนาปรับปรุงสายพันธุ์พืชต่างๆ ที่เหมาะสม ขยายผลสู่สังคม และเกิดความมั่นคงทางการเกษตรในระดับประเทศต่อไป

ด้านน.ส.รัสรินทร์ ชินโชติธีรนันท์ ประธานกรรมการบริหาร ListenField กล่าวว่า บริษัทมีความเชื่อมั่นว่าจะตอบโจทย์ในการพัฒนาเทคโนโลยีการเกษตร ผลผลิตทางการเกษตร และยกระดับความเป็นอยู่ของเกษตรกร โดยนำเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาประยุกต์ใช้จริง เพื่อการวิเคราะห์ ประเมินผลผลิต และรวบรวมข้อมูลที่หลากหลายมิติ เพื่อบริหารจัดการการเกษตร สู่ผลผลิตมีคุณภาพ มีความปลอดภัย และสร้างรายได้ให้เกษตรกรอย่างเป็นรูปธรรม

โดย สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (04 ต.ค. 64)

Tags: , , , , , , , ,