TPCH ผ่านคุณสมบัติโรงไฟฟ้าชุมชน 8 โครงการจากยื่นไป 10 โครงการ

นางกนกทิพย์ จันทร์พลังศรี ประธานคณะกรรมการบริหาร บมจ.ทีพีซี เพาเวอร์ โฮลดิ้ง (TPCH) เปิดเผยว่า บริษัทย่อยของ TPCH ได้ผ่านการพิจารณาคุณสมบัติ และคำเสนอขอขายไฟฟ้าทางเทคนิคจำนวน 8 โครงการ ขนาดกำลังการผลิตรวม 27 เมกะวัตต์ จากทั้งหมดที่ยื่นไป 10 โครงการ

สำหรับโครงการที่ไม่ผ่านการพิจารณาคุณสมบัติและคำเสนอขอขายไฟฟ้าด้านเทคนิค จำนวน 2 โครงการนั้น บริษัทมีความพร้อมในการเตรียมยื่นอุทธรณ์ต่อคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน ภายใน 15 วันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งผลการพิจารณา หรือภายในวันที่ 23 ก.ค.64 ต่อไป

ทั้งนี้ กฟภ.มีกำหนดประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการภายในวันที่ 9 ก.ย.64 และกำหนดลงนามสัญญาซื้อขายไฟฟ้าภายใน 120 วัน นับจากวันประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก หรือภายในวันที่ 31 ธ.ค.64 และกำหนดจ่ายไฟฟ้าเข้าระบบเชิงพาณิชย์ (COD) ภายในวันที่ 31 ธ.ค.67

“การผ่านเกณฑ์พิจารณาในขั้นตอนแรกเป็นที่น่าพอใจอย่างมาก ซึ่งบริษัทฯ สามารถผ่านเกณฑ์พิจารณา จำนวน 8 โครงการ จากที่ได้ยื่นประมูลไป จำนวน 10 โครงการ โดยบริษัทฯ มีความพร้อมในทุกๆ ด้าน เนื่องจากมีความเชี่ยวชาญ และมีประสบการณ์ในการดำเนินธุรกิจโรงไฟฟ้าเป็นอย่างดี ซึ่งโครงการดังกล่าวจะช่วยสนับสนุนอนาคตให้มีการเติบโตได้อย่างโดดเด่น”

นางกนกทิพย์ กล่าว

สำหรับโครงการที่ผ่านเกณฑ์พิจารณา 8 โครงการ แบ่งเป็น การผลิตประเภทเชื้อเพลิงชีวมวล 7 โครงการ และการผลิตเชื้อเพลิงชีวภาพ 1 โครงการ ประกอบด้วย

  1. บริษัท ทีพีซีเอช เพาเวอร์ 9 จำกัด ที่ตั้ง ตำบลเพหลา อำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่
  2. บริษัท ทีพีซีเอช เพาเวอร์ 10 จำกัด ที่ตั้ง ตำบลลุโบะบือซา อำเภอยี่งอ จังหวัดนราธิวาส
  3. บริษัท ทีพีซีเอช เพาเวอร์ 11 จำกัด ที่ตั้ง ตำบลมาโมง อำเภอสุคิริน จังหวัดนราธิวาส
  4. บริษัท ทีพีซีเอช เพาเวอร์ 14 จำกัด ที่ตั้ง ตำบลช้างเผือก อำเภอจะแนะ จังหวัดนราธิวาส
  5. บริษัท ทีพีซีเอช เพาเวอร์ 15 จำกัด ที่ตั้ง ตำบลช้างเผือก อำเภอจะแนะ จังหวัดนราธิวาส
  6. บริษัท ทีพีซีเอช เพาเวอร์ 18 จำกัด ที่ตั้ง ตำบลลานดอกไม้ตก อำเภอโกสัมพีนคร จังหวัดกำแพงเพชร
  7. บริษัท ทีพีซีเอช เพาเวอร์ 19 จำกัด ที่ตั้ง ตำบลโนนสะอาด อำเภอโนนสะอาด จังหวัดอุดรธานี
  8. โครงการเชื้อเพลิงชีวภาพ บริษัท พี พี แอล พาวเวอร์ จำกัด ที่ตั้ง ตำบลเพหลา อำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่

ปัจจุบัน TPCH มีโรงไฟฟ้าชีวมวลที่ขายไฟเข้าระบบเชิงพาณิชย์ (COD) ไปแล้ว 10 แห่ง กำลังการผลิตรวม 109 เมกะวัตต์ ประกอบด้วย โรงไฟฟ้าชีวมวล CRB, MWE, MGP, TSG, PGP, SGP , PTG ,TPCH 5 , TPCH 1 และ TPCH 2

นอกจากนี้ บริษัทฯ เตรียมที่จะ COD โรงไฟฟ้าขยะ สยาม พาวเวอร์ (SP) ขนาดกำลังการผลิตติดตั้ง 10 เมกะวัตต์ ภายในไตรมาส 3 ของปีนี้ และหากบริษัทฯ ได้งานดังกล่าว จะช่วยสนับสนุนให้มีกำลังการผลิตรวมเป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้ ทั้งโรงไฟฟ้าชีวภาพและชีวมวล รวม 250 เมกะวัตต์ภายในปี 66

โดย สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (12 ก.ค. 64)

Tags: , , , , , , ,