TTB จับมือพรูเด็นเชียลเปิดตัว “ทีทีบี สมาร์ทโพรเทค” ชวนหาแบบประกันที่พอดีกับชีวิต

นายอนุวัติร์ เหลืองทวีกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหารลูกค้าบุคคล ธนาคารทหารไทยธนชาต (TTB) เปิดเผยว่า ธนาคารมีเป้าหมายในการสร้างชีวิตทางการเงินที่ดีขึ้นให้กับคนไทยทั้งวันนี้และอนาคต ผ่านการพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการทางการเงินที่ตอบโจทย์ทุกความต้องการและดีที่สุดสำหรับลูกค้าแต่ละคน ตลอดทุกช่วงชีวิต โดยธนาคารอยากให้คนไทยค้นพบประกันที่พอดีกับตัวเอง เพื่อเป็นเครื่องมือช่วยรองรับความเสี่ยง โดยเฉพาะอย่างยิ่งในสถานการณ์โควิด-19 ที่ทำให้มองเห็นความไม่แน่นอนของชีวิตและสุขภาพได้อย่างชัดเจนที่สุด จึงเป็นที่มาของ แคมเปญ “ทีทีบี ประกันที่พอดีกับชีวิต” ซึ่งธนาคารร่วมกับ พรูเด็นเชียล ประกันชีวิต พันธมิตรที่มีความแข็งแกร่งและเชี่ยวชาญด้านประกันชีวิตในประเทศไทยมายาวนานเกือบ 30 ปี และมีวิสัยทัศน์ร่วมกัน ริเริ่มกระตุ้นให้ลูกค้าฉุกคิดและสำรวจความคุ้มครองจากประกันต่าง ๆ ที่ตนเองมีอยู่ว่าพอดีกับชีวิตแล้วหรือไม่

โดยธนาคารได้มีการพัฒนาเครื่องมือดิจิทัล “ทีทีบี สมาร์ทโพรเทค” (ttb smart protect) ขึ้นมาในรูปแบบที่ใช้สะดวก ง่าย ผ่านการตอบคำถามสั้น ๆ เพื่อช่วยให้สำรวจและประเมินความคุ้มครองของตนเองใน 3 ด้านหลัก คือ สุขภาพและโรคร้ายแรง ออมเกษียณ และดูแลคนข้างหลัง โดยแสดงผลการวิเคราะห์ว่าความคุ้มครองในแต่ละด้านเป็นอย่างไร เช่น ผู้ที่เป็นหัวหน้าครอบครัวหรือมีลูกเล็ก อาจพบว่ายังขาดด้านการเตรียมมรดกไว้ดูแลคนข้างหลัง เป็นต้น และมีคำแนะนำผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสมให้ด้วย ทั้งนี้ โดยปกติเครื่องมือช่วยประเมินและวางแผนทางการเงินลักษณะนี้มักจำกัดการใช้งานอยู่ในกลุ่มตัวแทนขายประกัน หรือพนักงานธนาคาร และลูกค้าจะได้ใช้เมื่อไปพบตัวแทน หรือไปหาเจ้าหน้าที่ธนาคาร แต่เครื่องมือนี้ทุกคนจะได้รับประโยชน์เพราะเข้าถึงสะดวก

นอกจากนี้ ธนาคารยังมีผู้เชี่ยวชาญที่พร้อมให้คำปรึกษา (Trusted advisor) ด้านการวางแผนความคุ้มครองที่พอดีกับชีวิต โดยหลังจากประเมินตนเองกับ ทีทีบี สมาร์ทโพรเทค แล้ว ผู้ที่สนใจสามารถกรอกชื่อและหมายเลขโทรศัพท์ติดต่อไว้ในเว็บไซต์ เพื่อให้ผู้เชี่ยวชาญติดต่อกลับหรือรับคำแนะนำได้ที่สาขาของทีเอ็มบีธนชาตกว่า 600 สาขาทั่วประเทศ

สำหรับความคุ้มครองใน 3 ด้านสำคัญที่อยากชวนให้คนไทยได้สำรวจตัวเอง ได้แก่

1. สุขภาพและโรคร้ายแรง จากข้อมูลแผนพัฒนาการประกันภัยฉบับที่ 4 (พ.ศ.2564-2568) ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) ระบุว่า ค่ารักษาพยาบาลของไทยมีแนวโน้มสูงขึ้นทุกปี เฉลี่ยปีละ 7% ในขณะที่คนไทยพึ่งพาประกันสุขภาพจากภาครัฐเป็นส่วนใหญ่ ดังนั้น หากมีประกันสุขภาพที่พอดีจะเป็นการรองรับความเสี่ยงว่า เมื่อเจ็บป่วยไม่ว่าจะเป็นโรคทั่วไปหรือโรคร้ายแรง จะมีเงินค่ารักษาพยาบาลเพียงพอ และเลือกรักษาในโรงพยาบาลที่ต้องการได้อย่างสบายใจ โดยไม่ส่งผลกระทบถึงสถานะการเงินของตนเองและครอบครัว

2. การออมเกษียณ จากข้อมูลแผนพัฒนาการประกันภัยฉบับที่ 4 (พ.ศ.2564-2568) ของ คปภ. พบว่า 92.6% ของผู้ที่มีเงินออมสำหรับเกษียณในประเทศไทยไม่มั่นใจว่าจะมีเงินพอใช้เมื่อเกษียณ ดังนั้น การวางแผนออมด้วยประกัน ทั้งแบบสะสมทรัพย์และแบบบำนาญ ที่เพียงพอสำหรับการใช้จ่ายในยามเกษียณจะช่วยให้คนไทยสามารถใช้ชีวิตได้อย่างสบายใจในไลฟ์สไตล์ที่ตัวเองต้องการ มีอิสระ ไม่ต้องพึ่งพาใครแม้ไม่มีรายได้จากการทำงาน

3. การดูแลคนข้างหลัง จากข้อมูลแผนพัฒนาการประกันภัยฉบับที่ 4 (พ.ศ.2564-2568) ของ คปภ.เช่นเดียวกัน พบว่า 56% ของประกันชีวิตในประเทศไทยเป็นแบบสะสมทรัพย์ที่ไม่เน้นผลประโยชน์กรณีเสียชีวิต ดังนั้น หากมีประกันที่มีความคุ้มครองกรณีเสียชีวิตเพียงพอ ก็จะช่วยบรรเทาผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกับของครอบครัวที่ต้องรับความเปลี่ยนแปลง มีเวลาในการปรับตัวในการดำเนินชีวิตและไม่ต้องลำบากกับภาระหนี้สินของผู้เสียชีวิตที่ทิ้งเอาไว้ด้วย

นายอามัน คาพัว ผู้อำนวยการ สายงานช่องทางการจัดจำหน่าย พรูเด็นเชียล ประกันชีวิต (ประเทศไทย) กล่าวว่า ภารกิจของพรูเด็นเชียล ประกันชีวิต คือการปกป้องสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดีของคนไทย ด้วยการนำเสนอผลิตภัณฑ์และโซลูชันประกันภัยที่ดีที่สุด เข้าใจง่าย และเหมาะสมกับแต่ละช่วงวัยของชีวิต การเป็นพันธมิตรกับทีเอ็มบีธนชาตถือเป็นผสานเอาความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ของทั้งสององค์กรเพื่อมอบสิ่งที่ดีที่สุด และยังเป็นการตอกย้ำความมุ่งมั่นร่วมกันในการสร้างชีวิตที่ดีแก่ลูกค้า ผ่านการพัฒนาผลิตภัณฑ์ประกันชีวิตที่ช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตทางการเงินของคนไทย

จากสถานการณ์ในปัจจุบันที่ทุกคนมีความเป็นอยู่หรือการดำเนินชีวิตในรูปแบบใหม่ (New Normal Life) ทุกคนคงตระหนักดีว่าการที่ใช้ชีวิตแบบไม่เสี่ยงไม่ได้แปลว่าไม่เสี่ยงอีกต่อไป พรูเด็นเชียล ประกันชีวิต จึงได้พัฒนาผลิตภัณฑ์ที่ตอบโจทย์พร้อมปกป้องความเสี่ยงทั้ง 3 ด้าน ทั้งในด้านสุขภาพผ่านแผนประกันคุ้มครองสุขภาพและโรคร้ายแรง, การบริหารความมั่งคั่งผ่านแผนประกันการออมและการเกษียณ และ การส่งต่อความมั่นคงผ่านแผนประกันคุ้มครองชีวิต ซึ่งมีความหลากหลายและสามารถตอบสนองความต้องการที่พอดีในแต่ละช่วงชีวิต

“เราทราบและตระหนักดีว่าทุกคนต่างมีความต้องการที่แตกต่างกัน ไม่ว่าจะเป็น กลุ่มคนที่อยู่ในช่วงวัยทำงานที่อาจมองข้ามเรื่องของประกันสุขภาพเพราะคิดว่ามีสวัสดิการหรือร่างกายยังแข็งแรงอยู่ แต่เมื่อเจ็บป่วยหนักอาจพบว่าไม่เพียงพอกับค่ารักษาที่มีแนวโน้มสูงขึ้นในทุก ๆ ปี หรือวัยสร้างครอบครัวที่มีห่วงและภาระที่อาจจะเริ่มวางแผนให้กับครอบครัวทั้งในเรื่องของการเงินและเรื่องของการดูแลสุขภาพ รวมไปถึงสังคมไทยกำลังมีแนวโน้มเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ ที่ทางพรูเด็นเชียล ประกันชีวิตเองก็ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญตรงนี้พร้อมมุ่งมั่นพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการที่ช่วยสนับสนุนให้คนไทยมีชีวิตและความเป็นอยู่ที่พอดีกับในแต่ละช่วงชีวิต”

นายอามัน กล่าว

นอกจากผลิตภัณฑ์ประกันชีวิตต่างๆ ที่เหมาะสมและพอดีกับแต่ละช่วงชีวิตแล้ว พรูเด็นเชียล ประกันชีวิต ยังมีบริการที่เข้าใจและเข้าถึงลูกค้า ด้วยบริการหลังการขายและดิจิทัลโซลูชันต่าง ๆ ที่ช่วยให้ทุกธุรกรรมเป็นเรื่องง่ายขึ้น รวมกับองค์ความรู้และความเชี่ยวชาญในด้านประกันชีวิตของเรา เพื่อตอบโจทย์เป้าหมายในการช่วยให้ผู้คนไปถึงจุดมุ่งหมายสูงสุดของชีวิต

โดย สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (21 ก.ย. 64)

Tags: , , , , , , , ,