TU จัดตั้งบ.ใหม่ในญี่ปุ่นเพื่อนำเข้า-จำหน่ายสินค้า-อาหารสัตว์เลี้ยง

บมจ.ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป (TU) เปิดเผยว่า บมจ. สงขลาแคนนิ่ง ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่ TU ถือหุ้น 99.55% จัดตั้งบริษัทขึ้นใหม่ในประเทศญี่ปุ่น คือ บริษัท เจแปน เพ็ท นูทรีชั่น จำกัด (Japan Pet Nutrition Co., Ltd.) ภายใต้กฎหมายญี่ปุ่น มีวัตถุประสงค์เพื่อขยายธุรกิจเข้าสู่ตลาดญี่ปุ่น ด้วยการจัดจำหน่าย ขาย และนำเข้าอาหารสัตว์เลี้ยงและสินค้าเกี่ยวกับสัตว์เลี้ยง

Japan Pet Nutrition มีทุนจดทะเบียนบริษัท 5,000,000 เยน โดยแบ่งออกเป็นหุ้นสามัญ 50,000 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 100 เยน โดบ บมจ. สงขลาแคนนิ่ง ถือหุ้น 45,000 หุ้น หรือ 90% ของจำนวนหุ้นทั้งหมด และ นายทาเคฮิโกะ มิอูระ ถือหุ้นจำนวน 5,000 หุ้น หรือ 10% ของจำนวนหุ้นทั้งหมด

โดย สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (01 มิ.ย. 64)

Tags: , , , , ,