TU-RBF ดีดตัวขึ้นตอบรับเข้าลงทุนร่วมเป็นพันธมิตรต่อยอดธุรกิจส่วนผสมในอาหาร

ราคาหุ้น TU – RBF ดีดขึ้น เมื่อเวลา 10.00 น.

  • TU ปรับขึ้น 1.83% หรือ 0.30 บาท มาที่ 21.10 บาท
  • RBF ปรับขึ้น 0.50% หรือ 0.10 บาท มาที่ 20.00 บาท

บมจ.ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป (TU) เข้าซื้อหุ้นจำนวน 200 ล้านหุ้น คิดเป็น 10% ของหุ้นทั้งหมด/สิทธิออกเสียงในบมจ.อาร์ แอนด์ บี ฟู้ด ซัพพลาย (RBF) มูลค่าการลงทุนราว 3,000 ล้านบาท จากนายสมชาย รัตนภูมิภิญโญ และ นางเพ็ชรา รัตนภูมิภิญโญ

RBF เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านวัตถุดิบที่ใช้เป็นส่วนผสมในอาหารที่ผ่านการวิจัยและพัฒนาโดยนวัตกรรมขั้นสูง เช่น วัตถุแต่งรส (Flavor) ที่ใช้ในอุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่ม วัตถุแต่งกลิ่น (Fragrance) ที่ใช้เป็นส่วนผสมของน้ำหอมและเครื่องสำอาง กลุ่มสินค้า Food Coating รวมถึงผลิตภัณฑ์ ส่วนประกอบอาหารอื่น ๆ ซึ่งช่วยสร้างมูลค่าและดวามแตกต่างให้สินด้า รวมถึงเป็นการเพิ่มคุณภาพและโภชนาการของสินค้าให้ดียิ่งขึ้นตามความต้องการของกลุ่มลูกค้าต่างๆ

สำหรับการเข้าลงทุนในครั้งนี้ บริษัทฯ คาดจะช่วยสร้างโอกาสและความเติบโตของบริษัทในธุรกิจส่วนผสมในอาหาร โดยเฉพาะสำหรับตลาดผู้บริโภคในอาเซียนที่ต้องการสินค้าที่มีความซับซ้อนมากขึ้น และจะช่วยเสริมธุรกิจทั้งในส่วนสินค้าหลักของบริษัท และผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ รวมไปถึงสินค้าโปรตีนทางเลือก และอาหารสัตว์เลี้ยงด้วย

โดย สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (20 ก.ย. 64)

Tags: , , , ,