UNIQ เซ็นรับงานโครงการรถไฟไทยจีน สัญญา 4-2 มูลค่า 10,570 ลบ.

บมจ.ยูนิค เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น (UNIQ) เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 5 ก.ค. 64 บริษัทได้ลงนามในสัญญาจ้างก่อสร้างโครงการความร่วมมือระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยและรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน ในการพัฒนาระบบรถไฟความเร็วสูง เพื่อเชื่อมโยงภูมิภาคช่วงกรุงเทพมหานคร-หนองคาย (ระยะที่ 1 ช่วงกรุงเทพมหานคร-นครราชสีมา) งานสัญญาที่ 4-2 งานโยธา สำหรับช่วงดอนเมือง-นวนคร กับการรถไฟแห่งประเทศไทย มูลค่าโครงการ 10,570 ล้านบาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

โดยรายละเอียดของงานเป็นงานก่อสร้างโครงสร้างทางรถไฟยกระดับ ระยะทางรวม 21.80 กิโลเมตร งานอาคารและสิ่งปลูกสร้างรองรับงานระบบรถไฟฟ้า และงานระบบระบายน้ำ งานรื้อย้ายราง ระบบสาธารณูปโภคต่างๆและงานอื่นๆที่จำเป็นสำหรับโครงการ

โดย สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (06 ก.ค. 64)

Tags: , , ,