WIIK เผยบ.ย่อย คว้างานนิคมอุตสาหกรรม TED2 รองรับลูกค้าที่เริ่มส่งน้ำมายังระบบบำบัดกลางปีนี้

นายวิบูลย์ แสงวิทยานนท์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บจม.วิค (WIIK) เปิดเผยว่า บริษัท วิค วอเตอร์ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อย ดำเนินธุรกิจบริหารจัดการน้ำ ล่าสุดได้รับงานเพิ่มประสิทธิภาพและขยายขีดความสามารถของระบบบำบัดน้ำเสียกลางของนิคมอุตสาหกรรม TFD 2 ซึ่งเป็นการเพิ่มจากระบบเดิมที่ออกแบบไว้ 1,100 ลูกบาศก์เมตร/วัน จำนวน 2 ระบบ รวม 2,200 ลูกบาศก์เมตร/วัน โดยจะเพิ่มเป็น 3,000 ลูกบาศก์เมตร/วัน จำนวน 2 ระบบ รวม 6,000 ลูกบาศก์เมตร/วัน เพื่อรองรับลูกค้าของนิคม ซึ่งมีการปรับเปลี่ยนแผนการใช้น้ำ

ทั้งนี้ สัญญาดำเนินการแบ่งเป็น 2 เฟส โดยมีมูลค่าสัญญาในเฟสแรก 38 ล้านบาท ซึ่งเป็นการปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพและขยายขีดความสามารถ จำนวน 1 ระบบ จาก 1,100 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน เป็น 3,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน เพื่อรองรับลูกค้าที่เริ่มส่งน้ำมายังระบบบำบัดกลางในปี 64 โดยระบบหรือเทคโนโลยีที่เลือกใช้ เรียกว่า MBR (Membrane BIO Reactor) หรือ การบำบัดน้ำเสียที่ผสานกันระหว่าง ระบบบำบัดแบบชีวภาพและการกรองด้วยเมมเบรนแบบจุ่ม (Submersed UF Membrane)

นายกรรณ ศิริภัทสร์ กรรมการผู้จัดการ วิค วอเตอร์ กล่าวว่า เทคโนโลยี MBR หรือ การบำบัดน้ำเสียที่ผสานกันระหว่าง ระบบบำบัดแบบชีวภาพและการกรองด้วยเมมเบรนแบบจุ่ม (Submersed UF Membrane) ในโครงการนี้ ทางบริษัทเลือกใช้เมมเบรนที่มีคุณภาพสูงจาก SUEZ ซึ่งเป็นหนึ่งใน Partner โดยได้ถูกติดตั้งอยู่ภายใต้โครงสร้างหรือบ่อของระบบเดิม (SBR) ซึ่งเรียกว่า เป็นการ Retrofitting

โครงการนี้ถือเป็นโครงการแรกของนิคมอุตสาหกรรมในประเทศไทยที่ดำเนินการในลักษณะเช่นนี้ โดยสามารถเพิ่มความสามารถในการบำบัดน้ำเสีย ได้ประมาณ 3 เท่า โดยใช้ Footprint เดิม และน้ำที่บำบัดได้มีคุณภาพดีและคงที่ สามารถน้ำไปใช้ใหม่ได้ รองรับนโยบายการใช้น้ำอย่างยั่งยืน โดยระบบดังกล่าวเหมาะสมกับการใช้งานในหลากหลายรูปแบบ ทั้งบำบัดน้ำเสีย หรือ การนำน้ำกลับมาใช้ใหม่ ทั้งจาก บ้านเรือน โรงงานอุตสาหกรรม จนถึง ชุมชน จังหวัด ภูมิภาค สวนอุตสาหกรรม นิคมอุตสาหกรรม และยังสามารถ ควบคุมดูแลระยะไกลได้แม้ในระบบขนาดเล็ก รองรับรูปแบบธุรกิจ ทั้ง ขาย เช่า เช่าซื้อ BOO BOOT และลูกค้าเชื่อมั่นได้ว่า จะได้รับเทคโนโลยีที่ถูกต้องมาตรฐานและเชื่อถือได้ จากบริษัทฯ ที่มีประสบการณ์และเชี่ยวชาญตรง มีผลงานเป็นที่ประจักษ์ (Proven Technology)

โดย สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (05 ส.ค. 64)

Tags: , , ,