กกพ.ขยายเวลายกเว้นเรียกเก็บ Minimum Charge อุตสาหกรรมขนาดใหญ่ 6 เดือน

รายงานข่าวจากกระทรวงพลังงาน เปิดเผยว่า นายเสมอใจ ศุขสุเมฆ ประธานกรรมการกำกับกิจการพลังงาน ได้ลงนามเมื่อวันที่ 21 ก.ค.64 ในประกาศยกเว้นการเรียกเก็บอัตราค่าไฟฟ้าต่ำสุด (Minimum Charge) สำหรับกิจการขนาดกลาง, การกิจการขนาดใหญ่, กิจการเฉพาะอย่าง,องค์กรไม่แสวงหากำไร และการสูบน้ำเพื่อการเกษตร โดยขยายเวลาจากกำหนดเดิมออกไปอีก 6 เดือน ตั้งแต่ ก.ค.-ธ.ค.64 ทำให้ผู้ใช้ไฟฟ้าดังกล่าวจ่ายค่าความต้องการพลังงานไฟฟ้า (Demand Charge) ตามกำลังไฟฟ้าที่ใช้จริง

ประกาศดังกล่าวเป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรี (ครม.) เมื่อวันที่ 13 ก.ค. 2564 เพื่อกำหนดอัตราค่าไฟฟ้าให้เหมาะสมกับสภาพเศรษฐกิจและสังคมในสถานการณ์การระบาดของโรคติดต่อไวรัสโควิด-19 สายพันธุ์ใหม่ในระลอกเดือน ก.ค.64

ทั้งนี้ Minimum Charge เป็นการคิดค่าไฟฟ้าอัตราเหมาจ่ายขั้นต่ำ 70% ของการใช้ย้อนหลัง 12 เดือน ดังนั้นเมื่อยกเว้น Minimum Charge จะทำให้ผู้ประกอบการสามารถจ่ายค่าไฟฟ้าตามที่ใช้จริงเท่านั้น

มาตรการยกเว้นการเรียกเก็บอัตราค่าไฟฟ้าต่ำสุด (Minimum Charge)ในครั้งนี้ นับเป็นการต่ออายุครั้งที่ 6 โดยเริ่มช่วยเหลือรอบแรกเมื่อเดือน เม.ย.-มิ.ย.2563, รอบ 2 ระหว่างเดือน ก.ค.-ก.ย. 2563,รอบ 3 ระหว่างเดือน ต.ค.-ธ.ค. 2563,รอบที่ 4 ระหว่างเดือน ม.ค.-มี.ค. 2564, รอบที่ 5 ระหว่างเดือน พ.ค.- มิ.ย. 2564 และรอบที่ 6 ล่าสุดระหว่าง ก.ค.-ธ.ค. 2564

ขณะที่การยกเว้น Minimum Charge ส่งผลให้ 3 การไฟฟ้า คือ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) , การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) และการไฟฟ้านครหลวง (กฟน. ) เก็บเงินค่าไฟฟ้าได้น้อยลงประมาณ 50 ล้านบาทต่อเดือน หรือโดยเฉลี่ย 3 เดือน การไฟฟ้าเก็บเงินได้น้อยลงประมาณ 100-200 ล้านบาท

โดย สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (22 ก.ค. 64)

Tags: , , , , , ,