กทม. คาดให้บริการเรือไฟฟ้าคลองแสนแสบต่อขยายได้ปลายส.ค.นี้

นายสกลธี ภัททิยกุล รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร (กทม.) เปิดเผยว่า กรุงเทพมหานคร มีแผนการจัดการเดินเรือในคลองแสนแสบ ช่วงตั้งแต่วัดศรีบุญเรือง-สำนักงานเขตมีนบุรี ซึ่งเป็นส่วนต่อขยาย ทำให้ประชาชนสามารถเดินทางเชื่อมต่อจนถึงมีนบุรีระยะทางประมาณ 11 กม. ให้บริการด้วยเรือโดยสารไฟฟ้าที่ทำให้เกิดคลื่นน้อย มีเสียงเบา ไม่มีการปล่อยของเสียลงคลอง ไม่ก่อให้เกิดมลภาวะ และไม่เกิดการเผาไหม้น้ำมันเชื้อเพลิงที่เป็นสาเหตุของภาวะโลกร้อน เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

โดยสำนักการจราจรและขนส่ง กรุงเทพมหานคร ได้ต่อเรือโดยสารไฟฟ้าเสร็จเรียบร้อยแล้วจำนวนทั้งหมด 12 ลำ เรือมีขนาด 40 ที่นั่ง ความยาว 12.50 ม. ความกว้าง 3.20 ม. ระยะกินน้ำลึก 0.60 ม. ความสูงจากระดับน้ำ 2.60 ม. ความเร็ว สูงสุด 17 กม./ชม. ความเร็วใช้งาน 10-15 กม/ซม. พร้อมที่นั่งสำหรับผู้พิการที่ใช้รถเข็นวีลแชร์ 2 ที่ และจุดแขวนจักรยานสำหรับผู้ที่ใช้จักรยานในการเดินทาง 2 ที่

ในส่วนการบริหารจัดการเดินเรือกรุงเทพมหานคร จะเปิดเดินเรือโดยว่าจ้างผู้รับจ้างจัดการเดินเรือตั้งแต่วัดศรีบุญเรือง-สำนักงานเขตมีนบุรี โดยให้บริการทุกวัน ใช้เรือโดยสารไฟฟ้าให้บริการจำนวน 12 ลำ วันราชการตั้งแต่ 5.30-20.30 น. วันหยุดราชการตั้งแต่ 6.00-19.00 น. คาดว่าจะสามารถเปิดให้บริการได้ประมาณปลายเดือนสิงหาคม 2564 เนื่องจากอยู่ระหว่างปรับปรุงขอบเขตของงานให้สอดคล้องกับการส่งเสริมและสนับสนุนวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ตามแนวทางปฏิบัติในการจัดซื้อจัดจ้างของกรมบัญชีกลาง อีกทั้งสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคโควิด-19

ทั้งนี้ เรือโดยสารไฟฟ้า ประกอบด้วยเครื่องยนต์ไฟฟ้าติดท้ายจำนวน 2 เครื่อง พร้อมระบบโซล่าร์เซลล์ เรือลำนี้ใช้วิธีสลับแบตเตอรี่ที่ท่าเรือ โดยยกแบตเตอรี่ออกจากเรือและนำแบตเตอรี่ที่ชาร์จเต็มแล้วใส่แทน ระยะเวลาชาร์จจาก 0-100 % เพียง 90-120 นาที ในการชาร์จ 1 ครั้ง สามารถวิ่งได้ประมาณ 2-3 ชม.

สำหรับท่าเทียบเรือที่จะใช้ในเส้นทางเดินเรือมีทั้งหมด 12 ท่า ได้แก่ 1. ท่าเรือวัดศรีบุญเรือง จุดเชื่อมต่อระหว่างเรือโดยสารของเอกชนกับเรือโดยสารของ กทม. 2. ท่าเรือห้างพาซิโอ้ (กทม.) 3. ท่าเรือที่ กทม.กำลังก่อสร้างอีกจำนวน 8 ท่า เพื่อให้บริการได้ต่อเนื่องในเส้นทาง คาดว่าแล้วเสร็จเดือนสิงหาคม 2564 4. ท่าเรือที่ใช้เปลี่ยนถ่ายผู้โดยสารบริเวณประตูน้ำบางชัน จำนวน 2 ท่า

โดย สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (14 มิ.ย. 64)

Tags: , , , ,