กทม.จัดทีม CCRT ค้นหา-ส่งต่อผู้ป่วยโควิด ตั้งเป้าครบ 1,158 ชุมชนในก.ค.

พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร (กทม.) เปิดเผยถึงการดำเนินการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ว่า จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ส่งผลให้มีผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้น

กทม.จึงได้ดำเนินแนวทางในการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-19 เพิ่มเติม โดยจัดตั้งทีมป้องกันและแก้ไขปัญหาโควิด-19 เชิงรุกในชุมชน (Bangkok Comprehensive Covid-19 Response Team : Bangkok CCRT) ซึ่งทีม CCRT จะลงพื้นที่ในชุมชนต่างๆ ดำเนินการตรวจคัดกรองหาผู้ติดเชื้อโควิด-19 ฉีดวัคซีนโควิด-19 ให้ยารักษาอาการเบื้องต้น รวมถึงการให้ความรู้และคำแนะนำในการป้องกันตนเองจากเชื้อโควิด-19

ปัจจุบันทีม CCRT มีทั้งหมด 166 ทีม กระจายลงพื้นที่ 50 เขต ตั้งแต่ที่วันที่ 15-22 ก.ค. 64 จำนวน 949 ชุมชน มีผู้รับบริการ 38,721 คน ได้แก่ การฉีดวัคซีน 29,954 ราย การตรวจหาเชื้อโควิด-19 ด้วย Antigen Test Kit จำนวน 3,524 ราย พบผู้ติดเชื้อ 363 ราย ได้มีการดูแลและส่งต่อการรักษาตามระดับอาการ ดังนี้ Home Isolation (HI) จำนวน 341 ราย Community Isolation (CI) จำนวน 9 ราย ส่งต่อโรงพยาบาล จำนวน 13 ราย และ Home Quarantine (HQ) จำนวน 686 ราย

นอกจากนี้ ได้มีการจ่ายยาลดไข้ จำนวน 3,629 ราย ยาแก้ไอ จำนวน 175 ราย ยาละลายเสมหะ จำนวน 103 ราย ฟ้าทะลายโจร จำนวน 664 ราย จ่ายชุด Home Qualantine ให้แก่ผู้ที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยงต้องกักตัวจำนวน 686 ชุด จ่ายชุด HI สำหรับผู้ติดเชื้อที่แยกกักที่บ้าน จำวน 341 ชุด

สำหรับในวันนี้ทีม CCRT กำหนดลงพื้นที่จำนวน 150 ชุมชน ครบทั้ง 6 กลุ่มเขต โดยตั้งเป้าภายในวันที่ 31 ก.ค. 64 จะสามารถดำเนินการได้ 1,158 ชุมชน เพื่อให้สามารถตรวจคัดกรองหาผู้ติดเชื้อโควิด-19 เข้าสู่ระบบการรักษาได้เร็วขึ้น ตลอดจนช่วยลดจำนวนผู้ป่วยและการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 ในชุมชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ

โดย สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (23 ก.ค. 64)

Tags: , , , , , , ,