กทม. ชวนประชาชนทุกกลุ่มฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 ให้ครบตามเกณฑ์

นายขจิต ชัชวานิชย์ ปลัดกรุงเทพมหานคร (กทม.) เปิดเผยถึงข้อมูลการฉีดวัคซีนโควิด-19 ในพื้นที่กรุงเทพฯ ตั้งแต่วันที่ 28 ก.พ. 64 – 7 พ.ค. 65 รวมจำนวน 25,481,223 โดส แบ่งเป็น เข็ม 1 จำนวน 9,882,413 โดส เข็มที่ 2 จำนวน 9,080,916 โดส เข็ม 3 จำนวน 5,474,073 โดส และเข็ม 4 จำนวน 1,043,821 โดส

ทั้งนี้ ที่ผ่านมา กทม. ได้เปิดให้บริการฉีดวัคซีนในกลุ่มต่างๆ อย่างต่อเนื่อง โดยเปิดจองฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 ทั้งในและนอกสถานพยาบาล ผ่านแอปพลิเคชัน QueQ ซึ่งได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชนในพื้นที่กรุงเทพฯ โดยสามารถเลือกสถานที่ฉีด และวันเวลาได้ โดยให้บริการฉีดวัคซีนตามแนวทางที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนด หรือตามที่ได้รับการจัดสรร

อย่างไรก็ดี เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชนให้ได้รับวัคซีนโดยเร็วที่สุด ครอบคลุมทั่วทั้งพื้นที่กรุงเทพฯ โดย กทม. ได้ให้บริการฉีดวัคซีนโควิด-19 สำหรับประชาชนที่จองคิวผ่านแอปพลิเคชัน QueQ ควบคู่กับการเปิดช่องทาง Walk in ณ จุดบริการฉีดวัคซีนที่โรงพยาบาลทั้ง 11 แห่ง ในสังกัดสำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร ดังนี้

1. รพ.กลาง

2. รพ.เจริญกรุงประชารักษ์

3. รพ.หลวงพ่อทวีศักดิ์ ชุตินฺธโร อุทิศ

4. รพ.เวชการุณย์รัศมิ์

5. รพ.ลาดกระบังกรุงเทพมหานคร

6. รพ.ราชพิพัฒน์

7. รพ.สิรินธร

8. รพ.คลองสามวา

9. รพ.บางนากรุงเทพมหานคร

10. รพ.ตากสิน (ณ ห้างแพลทฟอร์ม วงเวียนใหญ่) ให้บริการเฉพาะวันจันทร์และวันศุกร์ เวลา 08.00-16.00 น.

11. รพ.ผู้สูงอายุบางขุนเทียน ให้บริการวันจันทร์-วันศุกร์ เวลา 13.00-16.00 น.

สำหรับจุดฉีดวัคซีนโควิด-19 นอกสถานพยาบาลที่ยังเปิดให้บริการในเดือน พ.ค.นี้ มีจำนวน 2 แห่ง ได้แก่

– จุดที่ 1 ศูนย์ฉีดวัคซีนอาคารกีฬาเวสน์ 1 ศูนย์เยาวชนกรุงเทพมหานคร (ไทย-ญี่ปุ่น) เขตดินแดง สำหรับประชาชนอายุ 5 ปีขึ้นไป ทุกสูตร ทุกเข็ม โดยเปิดให้บริการทุกวัน ในเวลา 08.00-16.00 น. และหยุดให้บริการวันที่ 22 พ.ค. 65 เนื่องจากเป็นวันเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร และสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร (ส.ก.)

– จุดที่ 2 เซ็นทรัลพระราม 3 สำหรับผู้ที่มีอายุ 18 ปี ขึ้นไป ทุกสัญชาติ เปิดจองวันจันทร์-เสาร์ เวลา 11.00-15.00 น. โดยทั้ง 2 จุด เปิดให้ประชาชนจองผ่านแอปพลิเคชัน QueQ และ Walk in

กทม. ขอเชิญชวนผู้ที่ไม่ได้รับวัคซีนครบตามเกณฑ์ หรือยังไม่ได้รับวัคซีนเข็มกระตุ้น เข้ารับบริการฉีดวัคซีนตามสถานพยาบาล และจุดฉีดนอกสถานพยาบาลตามสถานที่ข้างต้น

ขณะเดียวกัน ขอความร่วมมือประชาชนปฏิบัติตามมาตรการ 2U ลดเสี่ยงแพร่-รับเชื้อโควิด-19 ประกอบด้วย Universal prevention การป้องกันระวังตนเองเมื่อต้องใกล้ชิดกับกลุ่มเสี่ยง ลดการรวมกลุ่ม เน้นมาตรการป้องกันตนเองสูงสุดตลอดเวลา และ Universal vaccination ฉีดวัคซีนทุกกลุ่มอายุรับวัคซีนเข็มปกติ และเข็มกระตุ้น โดยเฉพาะการฉีดวัคซีนในกลุ่ม 608 (ผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป ผู้ป่วย 7 กลุ่มเสี่ยง และสตรีมีครรภ์) ให้ครบ 3 เข็ม

โดย สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (09 พ.ค. 65)

Tags: , , ,