กทม. เร่งขยายศักยภาพศูนย์พักคอยผู้ป่วยโควิดเป็น 6 พันเตียง

พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร (กทม.) เปิดเผยว่า กรุงเทพมหานครได้จัดตั้งศูนย์พักคอยเพื่อส่งต่อ หรือ Community Isolation เพื่อรองรับผู้ป่วยที่มีผลตรวจรับรองว่าติดเชื้อโควิด-19 เพิ่มศักยภาพการดูแลรักษาผู้ป่วยตกค้าง รวมทั้งป้องกันและควบคุมสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ในพื้นที่ 6 กลุ่มเขต โดยมีเป้าหมาย 1 เขต 1 ศูนย์พักคอย ในขณะนี้ กทม. สามารถจัดตั้งศูนย์พักคอยเพื่อส่งต่อเพิ่มได้ถึง 53 แห่ง รวมจำนวน 6,013 เตียง เพื่อรองรับจำนวนผู้ป่วยที่ไม่สามารถแยกกักตัวที่บ้านได้ ซึ่งมีจำนวนเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องให้เข้าสู่กระบวนการดูแลรักษาที่เหมาะสม

ทั้งนี้ มีศูนย์ที่พร้อมเปิดให้บริการรับผู้ป่วยแล้ว 23 แห่ง ในพื้นที่ 21 เขต สามารถรับผู้ป่วยได้จำนวน 3,390 เตียง แบ่งเป็น กลุ่มเขตกรุงเทพเหนือ จำนวน 5 ศูนย์ รับผู้ป่วยได้ 718 เตียง กลุ่มเขตกรุงเทพกลาง จำนวน 4 ศูนย์ รับผู้ป่วยได้ 572 เตียง กลุ่มเขตกรุงเทพใต้ จำนวน 3 ศูนย์ รับผู้ป่วยได้ 606 เตียง กลุ่มเขตกรุงเทพตะวันออก จำนวน 4 ศูนย์ รับผู้ป่วยได้ 696 เตียง กลุ่มเขตกรุงธนเหนือ จำนวน 4 ศูนย์ รับผู้ป่วยได้ 448 เตียง และกลุ่มเขตกรุงธนใต้ จำนวน 2 ศูนย์ รับผู้ป่วยได้ 270 เตียง (ข้อมูล ณ วันที่ 22 ก.ค. 64)

สำหรับศูนย์ที่ยังไม่เปิดให้บริการ เนื่องจากอยู่ระหว่างการปรับปรุงสภาพแวดล้อมทั้งภายนอกและภายในของสถานที่ให้มีความเหมาะสม โดยศูนย์แต่ละแห่ง ต้องกำหนดสัดส่วนการใช้ประโยชน์จากพื้นที่ให้บุคลากรทางการแพทย์สามารถเข้าดูแลผู้ป่วยได้อย่างปลอดภัย และต้องคำนึงถึงความสะดวกและสุขอนามัยที่ดีของผู้ป่วยทุกคนด้วย โดยจะมีการกำหนดจุดคัดกรองผู้ป่วย จุดวัดอุณหภูมิและวัดค่าออกซิเจน จุดบริการอาหารและน้ำดื่ม มีการติดตั้งเตียง จัดวางที่นอน พร้อมตรวจสอบและติดตั้งระบบไฟฟ้า ระบบเสียงตามสาย ระบบรักษาความปลอดภัย CCTV ระบบอินเตอร์เน็ต ติดตั้งพัดลม ฉีดพ่นยากำจัดยุงลาย ทำความสะอาดห้องน้ำและห้องสุขา ความพร้อมของระบบบำบัดน้ำเสีย ระบบกำจัดขยะทั่วไปและขยะติดเชื้อ

ตลอดจนสร้างความเข้าใจแก่ประชาชนที่พักอาศัยอยู่ในบริเวณใกล้เคียง รวมทั้งเตรียมพร้อมเจ้าหน้าที่เทศกิจ และประสานสถานีตำรวจนครบาลในพื้นที่ร่วมดูแลความปลอดภัยและความเป็นระเบียบเรียบร้อย ซึ่งกรุงเทพมหานครจะทยอยเปิดให้บริการศูนย์พักคอยเพื่อส่งต่อที่เหลือภายในเดือนก.ค. ถึงต้นเดือนส.ค.นี้

โดย สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (23 ก.ค. 64)

Tags: , , , ,