กทม.ไฟเขียวธนาคาร-สถาบันการเงินในห้างฯ เปิดได้ตั้งแต่ 18 ส.ค.ไม่เกิน 2 ทุ่ม

ที่ประชุมคณะกรรมการควบคุมโรคติดต่อกรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 24/2564 มีมติเห็นชอบปรับการบังคับใช้บางมาตรการ เพื่อลดผลกระทบต่อประชาชนทั้งด้านเศรษฐกิจและสังคม ภายใต้มาตรการป้องกันและควบคุมโรคอย่างเคร่งครัด เนื่องจากศูนย์ปฏิบัติการ ศูนย์บริการสถานการณ์โควิด-19 (ศปก.ศบค.) ได้แจ้งให้กรุงเทพมหานคร (กทม.) ดำเนินการตามมติคณะกรรมการบริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ในการประชุมครั้งที่ 12/2564 เมื่อวันที่ 16 ส.ค.ที่ผ่านมา เพื่อปรับมาตรการควบคุมแบบบูรณาการเร่งด่วนสำหรับสถานที่ กิจการ หรือกิจกรรมที่มีความเสี่ยง เพื่อเป็นการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนในการดำเนินชีวิต

โดยที่ประชุมฯ เห็นชอบให้ธนาคารหรือสถาบันการเงิน เช่น ธุรกิจลิสซิ่ง บัตรเครดิต หรือการให้สินเชื่อ ที่ตั้งอยู่ในห้างสรรพสินค้า, ศูนย์การค้า, คอมมูนิตี้มอลล์ หรือสถานประกอบการอื่นที่มีลักษณะคล้ายกัน สามารถเปิดดำเนินการได้จนถึงเวลา 20.00 น. และต้องดำเนินการภายใต้เงื่อนไข เวลา การจัดระบบ ระเบียบ และมาตรการป้องกันโรคที่ทางราชการกำหนด โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 18 ส.ค. 64 เป็นต้นไป

โดย สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (18 ส.ค. 64)

Tags: , , , , , , ,