กรมประมง คุมเข้มตรวจสอบสินค้าสัตว์น้ำนำเข้าสร้างความเชื่อมั่นผู้บริโภค

นายมีศักดิ์ ภักดีคง อธิบดีกรมประมง กล่าวถึงกรณีมีข่าวว่ามีการนำเข้ากุ้งจากประเทศอินเดียมายังประเทศไทยว่า เรื่องนี้ไม่เป็นความจริง เพราะกรมประมงได้ออกประกาศห้ามนำเข้ากุ้งทะเลจากอินเดียตั้งแต่ปี 2560 และปัจจุบันยังอยู่ระหว่างการตรวจประเมินระบบของอินเดียอยู่ นอกจากนี้ยังได้มอบหมายให้กองตรวจสอบคุณภาพสินค้าประมง ดำเนินการตรวจสอบสินค้าที่นำเข้ามาผลิตเพื่อให้รับรองได้ว่า สินค้าที่นำเข้ามาผลิตและส่งออกไปจำหน่ายมีแหล่งที่มาถูกต้องชัดเจนตามมาตรฐานสากล เพื่อไม่ให้เกิดข้อกังวลในเรื่องคุณภาพสินค้าและการนำผลผลิตเข้ามาจำหน่ายในประเทศ

นอกจากนี้ กรมประมงได้มอบหมายให้กองตรวจสอบเรือประมง สินค้าสัตว์น้ำ และปัจจัยการผลิตดำเนินการเข้มงวดและตรวจสอบสินค้าสัตว์น้ำที่นำเข้าผ่านทุกช่องทางให้มีความปลอดภัย และเข้มงวดในการขนส่งเพื่อไม่ให้มีการปนเปื้อนตามมาตรการที่กรมประมงกำหนดก่อนนำเข้าสู่สถานประกอบการแปรรูป เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้ผู้บริโภค รวมทั้งเป็นการป้องกันในกรณีการนำเข้าสินค้าประมงที่ไม่ถูกต้องอีกด้วย

กรมประมงขอให้มั่นใจในคุณภาพและมาตรฐานของสินค้าสัตว์น้ำ และยืนยันว่ามีการคุมเข้มทุกกระบวนการตลอดสายการผลิต ดังนั้นจึงขอให้ผู้ประกอบการ เกษตรกร และผู้บริโภค หันมาบริโภคและใช้วัตถุดิบสัตว์น้ำในประเทศ เพื่อกระตุ้นให้เศรษฐกิจของประเทศสามารถขับเคลื่อนต่อไปได้

โดย สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (17 มิ.ย. 64)

Tags: , , , ,