กลุ่มปูนซีเมนต์ ร่วมการรับรอง Made in Thailand จับมือ SMEs สู่จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

นายสุพันธุ์ มงคลสุธี ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) เปิดเผยว่า สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) พยายามสร้างโอกาสและแต้มต่อให้กับผู้ประกอบการในการเข้าสู่การจัดซื้อจัดจ้างของภาครัฐ ผ่านการรับรอง Made in Thailand โดยได้ร่วมมือกับเครือข่ายพันธมิตรทั่วประเทศในการเดินหน้าผลักดันผู้ประกอบการเข้าถึงโอกาสในการขายสินค้าให้กับภาครัฐ ซึ่งจะทำให้เกิดการหมุนเวียนของเงินรายได้ให้กับธุรกิจในประเทศไทยจำนวนมหาศาล โดยเม็ดเงินนี้จะสามารถขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศให้เดินหน้าต่อไปได้ในสถานการณ์โควิด-19

นางพิมพ์ใจ ลี้อิสระนุกูล รองประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และประธานสายงานมาตรฐานอุตสาหกรรม กล่าวว่า การร่วมเข้าสู่ระบบรับรองครั้งนี้ ทำให้เป็นวัดถุดิบ Made in Thailand ตั้งตันสำหรับขอรับรอง MIT ซึ่งเป็นการเสริมสร้างศักยภาพในการเข้าสู่การจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐของผู้ประกอบการ Supply Chain และ SMEs อย่างเด่นชัด เปิดโอกาสให้เม็ดเงินจากภาครัฐกระจายสู่ SMEs ได้แน่นอนยิ่งขึ้น

โครงการ Mega Project ต่าง ๆ ของภาครัฐที่กำลังทะยอยดำเนินการในช่วงปี 2564-2565 ล้วนมีความหมายต่อการฟื้นฟูเศรษฐกิจเป็นอย่างยิ่ง เช่น โครงการรถไฟทางคู่ เด่นชัย-เชียงราย-เชียงของ วงเงิน 85,345 ล้านบาท โครงการท่าเรือแหลมฉบัง ขั้นที่ 3 วงเงินถึง 114,046 ล้านบาท และอีกหลายโครงการ เม็ดเงินจากโครงการเหล่านี้จะกระจายสู่ผู้ประกอบการ Supply Chain และ SMEs ตลอดจนผู้ค้า ผู้ผลิตสินค้าสิ้นเปลืองในการก่อสร้าง หรือดำเนินโครงการในระหว่างพัฒนาโครงการอย่างชัดเจน

ด้านนายชนะ ภูมี ประธานกลุ่มอุดสาหกรรมปูนซีเมนต์ ส.อ.ท. และนายกสมาคมอุตสาหกรรมปูนซีเมนต์ไทย (TCMA) กล่าวว่า “ปูนซีเมนต์เป็นสินค้าต้นน้ำของอุตสาหกรรมวัสดุก่อสร้าง รวมถึงอุตสาหกรรมก่อสร้าง นโยบายส่งเสริมให้โครงการก่อสร้างต่าง ๆ ของภาครัฐใช้สินค้าที่ผลิตภายในประเทศ ตอบโจทย์เศรษฐกิจเป็นอย่างยิ่ง เป็นส่วนสำคัญที่ทำให้รากฐานการผลิดของไทยมีความเข้มแข็งตลอดซัพพลายเชน ขับเคลื่อนส่งต่อกันตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำ จนถึง SMEs

โดยวันนี้ สินค้าปูนซีเมนต์กว่า 160 รายการ ทยอยมาขึ้นทะเบียนสินค้าไทย FT-Made in Thailand แล้ว โดยเฉพาะสินค้าปูนซีเมนต์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เช่น “ปูนซีเมนต์ไฮดรอลิก” มอก. 2594 ที่ช่วยลดก๊าซเรือนกระจก ผู้ผลิตปูนซีเมนด์ทุกรายยืนยันความพร้อมในการจัดส่งสินค้าปูนซีเมนต์ที่มีมาตรฐาน ได้รับการรับรอง FTl-Made in Thailand เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ช่วยลดก๊าซเรือนกระจก เข้าสู่โครงการก่อสร้างของภาครัฐได้อย่างพอเพียง

พร้อมทั้ง ขอเชิญชวนผู้ประกอบการตลอดซัพพลายเชนของอุตสาหกรรมวัสดุก่อสร้าง และอุตสาหกรรมก่อสร้าง เข้าร่วมการรับรองสินค้าไทย FT-Made in Thailand สร้างโอกาสขยายตลาดเข้าสู่การจัดซื้อจัดจ้างของภาครัฐ ก่อให้เกิดการจ้างงาน สร้างรายได้ มีเม็ดเงินหมุนเวียน สามารถพลิกฟื้นจากผลกระทบของโควิด-19

นายณพพงศ์ ธีระวร ประธานกิตติมศักดิ์ สมาพันธ์เอสเอ็มอีไทย กล่าวว่า การจับมือกับสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยครั้งนี้ เพื่อประโยชน์ต่อสมาชิกที่เป็นกลุ่มเครือข่ายธุรกิจปลายน้ำ ที่ต้องใช้ปูนซีเมนต์เป็นวัดถุดิบต้นน้ำ อาทิ ผู้รับเหมา คอนกรีต โดยสมาพันธ์ฯ จะเชื่อมผู้ประกอบการรายเล็กในต่างจังหวัด ให้สามารถเข้าถึงการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐได้ ก่อเกิดรายได้เพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนในธุรกิจ ซึ่งจะเป็นการขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากไปพร้อมกับอุตสาหกรรมรายใหญ่

น.อ.ธนากร พีระพันธุ์ นายกสมาคมคอนกรีตแห่งประเทศไทย กล่าวว่า กลุ่มเครือข่ายธุรกิจคอนกรีต เป็นหนึ่งในวัสดุก่อสร้างที่สำคัญในการจัดซื้อจัดจ้างของรัฐ ทางสมาคมฯ มีความยินดีสนับสนุนโครงการ Made in Thailand ซึ่งสมาชิกจะได้ประโยชน์จากที่ปูนซีเมนต์ซึ่งเป็นวัตถุดิบต้นน้ำได้รับการรับรอง ซึ่งจะง่ายขึ้นต่อการมีส่วนช่วยให้ผู้ประกอบการในธุรกิจคอนกรีตในการขายสินค้าให้กลุ่มผู้รับเหมาได้มากขึ้น และมีส่วนช่วย SMEs ให้มีรายได้จากงบประมาณที่แน่นอนจากภาครัฐอีกด้วย

ทั้งนี้ ขอเชิญชวนภาคอุตสาหกรรม ภาคการค้า และ SMEs ทั้งสมาชิก ส.อ.ท. และเครือข่ายพันธมิตร เข้าร่วมการรับรองสินค้าที่ผลิตในประเทศไทย หรือ Made in Thailand เพื่อร่วมกันสร้างโอกาสขยายตลาดเข้าสู่การจัดซื้อจัดจ้างของภาครัฐ ก่อให้เกิดรายได้ทั้งซัพพลายเชน เพื่อพลิกฟื้นเศรษฐกิจของประเทศจากผลกระทบของโควิด-19

โดย สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (08 มิ.ย. 64)

Tags: , , , , , , , , , ,