ก.เกษตรฯ เตรียมของบจัดซื้อวัคซีนอีก 5 ล้านโดส คุมโรคระบาดลัมปี-สกิน

นายประภัตร โพธสุธน รมช.เกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า ขณะนี้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กำลังเตรียมของบกลาง และจะนำเสนอต่อที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) โดยเร็วที่สุด เพื่อให้กรมปศุสัตว์มีงบประมาณในการสั่งซื้อวัคซีนเพิ่มอีก 5 ล้านโดส จากเดิมที่นำเข้ามาแล้ว 360,000 โดส เพื่อใช้ในการควบคุมโรคลัมปี-สกิน (Lumpk Skin Disesae) ในโค-กระบือ

นอกจากนี้ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เตรียมเสนอต่ออธิบดีกรมบัญชีกลางและปลัดกระทรวงการคลัง เพื่อปรับปรุงระเบียบการจ่ายเงินเยียวยากรณีโค-กระบือตาย โดยอัตราเงินเยียวยาใหม่จะเยียวยาโคต่ำสุด 13,000 บาทต่อตัว สูงสุด 35,000 บาทต่อตัว กระบือเยียวยาต่ำสุด 16,000 บาทต่อตัว สูงสุด 41,000 บาทต่อตัว และจะให้เพิ่มการเยียวยาให้เกษตรกรเจ้าของโค-กระบือจ่ายตามจริง แต่ไม่เกินรายละ 5 ตัว

โดยวันนี้ นายประภัตร ได้ลงพื้นที่สหกรณ์โคนมแม่ออน จำกัด อำเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานพิธีเปิดโครงการรณรงค์การป้องกันและควบคุมโรคลัมปี-สกิน (Lumpk Skin Disesae) ในโค-กระบือ พร้อมมอบเวชภัณฑ์อาหารสัตว์ ยารักษาสัตว์ป่วยตามอาการ ยากำจัดแมลง และหญ้าแห้งอาหารสัตว์ ให้กับเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบในพื้นที่

รมช.เกษตรและสหกรณ์ ยังได้แนะนำโครงการประกันโค-กระบือ ของกรมปศุสัตว์ให้กับเกษตรกรในพื้นที่ โดยจ่ายเบี้ยเพียงเดือนละ 100 บาท จ่ายทั้งสิ้น 4 เดือน คุ้มครองการตายทุกกรณี จ่ายเงิน 30,000 บาทต่อตัว และโครงการเงินกู้อัตราดอกเบี้ยต่ำ ล้านละร้อย โดยเกษตรกรต้องรวมกลุ่มให้ได้ 7 คน จัดตั้งเป็นวิสาหกิจชุมชน ทำเกษตรกรรมโดยมีตลาดรองรับผลผลิต ก็สามารถยื่นกู้กับธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธกส.) โดยไม่ต้องมีหลักทรัพย์ ระยะเวลากู้ 3 ปี หากเกษตรกรสนใจโครงการดังกล่าว สามารถติดต่อขอคำแนะนำเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานปศุสัตว์หรือธกส. ในพื้นที่

นอกจากนี้ รมช.เกษตรและสหกรณ์ พร้อมคณะยังได้ร่วมรับประทานเนื้อโค นมโคและผลิตภัณฑ์แปรรูปจากนมโค ซึ่งเป็นผลผลิตของเกษตรกรจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อสร้างความมั่นใจในการบริโภคให้กับประชาชน “ลัมปี-สกิน เป็นแล้วรักษาหาย เนื้อทานได้ ไม่ติดต่อสู่คน”

โดย สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (27 มิ.ย. 64)

Tags: , , , , , ,