ขุนคลังฮ่องกงชี้ข้อตกลงปฏิรูปภาษีโลกอาจทำให้ภาคธุรกิจฮ่องกงถูกจำกัด

นายพอล ชาน รัฐมนตรีคลังฮ่องกงกล่าวต่อที่ประชุมรัฐสภาในวันนี้ว่า ข้อตกลงเพื่อการปฏิรูประบบภาษีโลกที่ได้รับการเห็นชอบจากบรรดารัฐมนตรีคลังของกลุ่ม G7 นั้น อาจส่งผลกระทบต่อนโยบายผ่อนปรนภาษีบางส่วนที่รัฐบาลฮ่องกงเสนอให้กับหลายภาคธุรกิจ โดยนายชานหยิบยกข้อตกลงดังกล่าว ซึ่งระบุว่าประเทศต่างๆ ต้องเรียกเก็บภาษีนิติบุคคลขั้นต่ำทั่วโลกอย่างน้อย 15% ขึ้นมาระหว่างการหารือเรื่องการเจรจาระดับระหว่างประเทศและในประเด็นทั่วไปที่จะจัดขึ้นเร็วๆ นี้

ระหว่างการประชุม นายชานได้ตอบข้อสงสัยของสมาชิกรัฐสภารายหนึ่งว่า “เราต้องการที่จะกำหนดเรียกเก็บอัตราภาษีในระดับต่ำเพื่อส่งเสริมให้มีการพัฒนาในบางภาคธุรกิจ เมื่อเป็นเช่นนี้ ฮ่องกงก็จะไม่สามารถใช้นโยบายกำหนดอัตราภาษีในระดับต่ำเพื่อการแข่งขันได้ เพราะฉะนั้นเราอาจต้องพิจารณาหาหนทางอื่นๆ เพิ่มเติม”

นอกจากนี้ นายชานยังกล่าวว่า การปฏิรูประบบภาษีซึ่งนำโดยองค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนา (OECD) จะสร้างความเปลี่ยนแปลงในภูมิทัศน์ของระบบภาษีระดับโลก และฮ่องกงเองจะต้องมุ่งรักษาความเรียบง่ายของระบบภาษีฮ่องกงเพื่อให้สามารถแข่งขันในเวทีโลกได้ต่อไป

โดย สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (07 มิ.ย. 64)

Tags: , , , , , , ,