คมนาคมติดตามโครงการรถไฟไทยจีนพร้อมตั้งอนุฯ 3 ชุดหารือเชื่อมต่อ-ขนส่งข้ามแดน

นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รมว.คมนาคม เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารการพัฒนาโครงการความร่วมมือด้านรถไฟระหว่างไทย-จีน ครั้งที่ 2/2564 ว่าได้ติดตามความก้าวหน้า โครงการรถไฟความเร็วสูง ไทย-จีน โดยระยะที่ 1 ช่วงกรุงเทพมหานคร-นครราชสีมาซึ่ง มีสัญญางานโยธาจำนวน 14 สัญญา ซึ่งก่อสร้างแล้วเสร็จจำนวน 1 สัญญา อยู่ระหว่างก่อสร้าง 6 สัญญา เตรียมการก่สร้าง 3 สัญญา อยู่ในขั้นตอนการประกวดราคา 4 สัญญา

โดยในระยะที่ 2 ช่วงนครราชสีมา-หนองคาย ปัจจุบันอยู่ระหว่างดำเนินโครงการศึกษา และออกแบบรายละเอียด เพื่อเชื่อมต่อทางรถฟช่วงหนองคาย-เวียงจันทน์ต่อไป และกระทรวงคมนาคมได้เตรียมดประชุมคณะกรรมการร่วมเพื่อความร่วมมือด้านรถไฟระหว่างไทย-จีน ครั้งที่ 29 เพื่อหารือร่วมกับฝ่ายจีนในการดำเนินงานในระยะต่อไป

นายศักดิ์สยาม กล่าวว่า ที่ประชุมได้มีการพิจารณาแต่งตั้งคณะอนุกรรมการภายใต้คณะกรรมการบริหารการพัฒนาโครงการความร่วมมือด้านรถไฟระหว่างไทย-จีน จำนวน 3 คณะ ได้แก่คณะอนุกรรมการติดตามและเร่งรัดการขับเคลื่อนการดำเนินโครงการ คณะอนุกรรมการพัฒนาการเชื่อมต่อ และการขนส่งข้ามแดนทางรถไฟช่วงหนองคาย-เวียงจันทน์ และ คณะอนุกรรมการปรับปรุงระบบขนส่งสาธารณะต่างๆ เพื่อทำหน้าที่เป็นระบบสนับสนุนผู้โดยสารให้กับระบบรถไฟความเร็วสูง เพื่อขับเคลื่อนดำเนิน โครงการให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น

นอกจากนี้ ยังได้มีข้อสั่งการ เพิ่มเติมอีก 3 ข้อ คือ 1. ให้กระทรวงคมนาคมหารือร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกในประเด็นการก่อสร้างโครงสร้างงานโยธาร่วม ช่วงบางซื่อ-ดอนเมือง ให้ได้ข้อสรุปเพื่อเสนอต่อ คณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกต่อไป

2. ให้กระทรวงคมนาคมพิจารณาแนวทางก่อสร้างสถานีรถไฟความเร็วสูงอยุธยา ว่าสามารถดำเนินการได้ตามมติคณะกรรมการแห่งชาติว่าด้วยอนุสัญญาคุ้มครองมรดกโลกหรือไม่

3.ให้กระทรวงคมนาคมดำเนินการจัดทำแนวทางการเชื่อมโยงรถไฟระหว่างไทย -ลาว-จีนโดยพิจารณาแนวทางเลือกข้อดี-ข้อเสีย ด้านต่างๆ เพื่อหารือกับฝ่ายจีนต่อไป

โดย สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (27 พ.ค. 64)

Tags: , ,