ครม.เห็นชอบการจัดหาซิโนแวก-ไฟเซอร์-โมเดอร์นาใช้เป็นวัคซีนหลัก-วัคซีนทางเลือก

  • ครม.เห็นชอบให้กรมควบคุมโรคลงนามในสัญญาจัดซื้อวัคซีนไฟเซอร์ราว 20 ล้านโดส
  • ครม.เห็นชอบจัดซื้อวัคซีนซิโนแวก 10.9 ล้านโดสใช้วงเงินกู้ 6.1 พันลบ.
  • ครม.เห็นชอบให้ อภ.เซ็นสัญญาซื้อโมเดอร์นาเพื่อเป็นวัคซีนทางเลือก

นายอนุชา บูรพชัยศรี โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) วันนี้มีมติเห็นชอบการจัดหาวัคซีนต้านโควิดเพิ่มเติมทั้งซิโนแวก ไฟเซอร์ และโมเดอร์นา

ทั้งนี้ ครม.เห็นชอบให้ใช้วงเงินกู้ราว 6.1 พันล้านบาท เพื่อจัดซื้อวัคซีนซิโนแวกจำนวน 10.9 ล้านโดส  ซึ่งเป็นการใช้เงินจากวงเงินกู้ โดยให้กรมควบคุมโรค เป็นผู้ดำเนินการจัดหาวัคซีน โดยแบ่งเป็น ในเดือนกรกฎาคม 3,894.8 ล้านบาท และเดือนสิงหาคม 2,169.96 ล้านบาท โดยมีค่าบริการจัดการวัคซีน 46.65 ล้านบาท

พร้อมทั้งให้กระทรวงสาธารณสุขจัดหาวัคซีนไฟเซอร์เพื่อนำมาใช้เป็นวัคซีนหลักที่จะฉีดให้กับประชาชน โดยมอบหมายให้อธิบดีกรมควบคุมโรคเป็นผู้ลงนามในสัญญา และเจรจากับผู้ผลิต เบื้องต้นคาดว่าจะมีจำนวนประมาณ 20 ล้านโดส แต่ยังไม่สามารถเปิดเผยรายละเอียดสัญญาได้

และ ครม.ได้เห็นชอบให้เจรจารับมอบความช่วยเหลือวัคซีนไฟเซอร์อีกส่วนหนึ่งจากรัฐบาลสหรัฐฯ

ส่วนวัคซีนโมเดอร์นาที่จะเป็นวัคซีนทางเลือกของประชาชนที่ต้องชำระเงินค่าวัคซีนให้กับภาคเอกชนนั้น ครม.เห็นชอบให้องค์การเภสัชกรรม (อภ.) เป็นตัวกลางจัดหาวัคซีน โดยผู้อำนวยการ อภ.จะเป็นผู้ลงนามในสัญญาจัดซื้อ

โดย สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (06 ก.ค. 64)

Tags: , , , , , , , , , ,