ครม.เห็นชอบคงจำนวนสินค้าและบริการควบคุมปี 64 จำนวน 51 รายการตามเดิม

น.ส.รัชดา ธนาดิเรก รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) เห็นชอบการกำหนดสินค้าและบริการควบคุมปี 64 ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ (กกร.) ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 14 มิ.ย.64 ที่ผ่านมา ซึ่งเสนอผ่านกระทรวงพาณิชย์ โดยให้คงสินค้าและบริการควบคุมไว้เช่นเดียวกับปี 63 จำนวน 51 รายการ แบ่งเป็นสินค้า 46 รายการ และบริการอีก 5 รายการ

ทั้งนี้ กำหนดเป็น 11 หมวด ได้แก่ 1.หมวดกระดาษและผลิตภัณฑ์ 2.หมวดบริภัณฑ์ขนส่ง 3.ปัจจัยทางการเกษตร 4.ผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม 5.หมวดยารักษาโรคและเวชภัณฑ์ 6.หมวดวัสดุก่อสร้าง 7.หมวดสินค้าเกษตรที่สำคัญ 8.หมวดสินค้าอุปโภคบริโภค 9.หมวดอาหาร 10.หมวดอื่นๆ และ 11.หมวดบริการ

สำหรับสินค้าและบริการควบคุมปี 64 เช่น น้ำมันและไขมันที่ได้จากพืชหรือสัตว์ ผงซักฟอก บริการซื้อขาย และบริการขนส่งสินค้าสำหรับธุรกิจออนไลน์ รวมถึงบริการรับชำระเงิน ณ จุดบริการ เป็นต้น

โดย สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (22 มิ.ย. 64)

Tags: , , ,