จีนออกกฎคุมเข้มห้ามสร้างอาคารสูงเกิน 500 ม. หวังอุดช่องโหว่ด้านความปลอดภัย

จีนออกหนังสือเวียนห้ามก่อสร้างอาคารสูงเกิน 500 เมตร อันเป็นความพยายามของทางการจีนเพื่อเพิ่มความเข้มงวดในการควบคุมดูแลการสร้างอาคารสูง

คณะกรรมการพัฒนาและปฏิรูปแห่งชาติของจีนกล่าวว่า สำหรับอาคารที่มีความสูงเกิน 250 เมตรจะถูกควบคุมอย่างเข้มงวด ทั้งนี้ หากจำเป็นต้องดำเนินการ แผนการก่อสร้างจะต้องผ่านการตรวจสอบในด้านต่างๆ รวมถึงระบบป้องกันอัคคีภัย และจะต้องยื่นเรื่องให้กระทรวงการเคหะและการพัฒนาเมือง-ชนบทเป็นผู้พิจารณา

สำหรับอาคารที่สูงกว่า 100 เมตร จะต้องมีการตรวจสอบแผนการก่อสร้างอย่างเข้มงวดในด้านสมรรถนะโครงสร้างอาคารเมื่อเกิดแผ่นดินไหว โดยรูปแบบของอาคารควรสัมพันธ์กับขนาดของตัวเมือง และเอื้อต่อการเข้าควบคุมเพลิงหากเกิดเพลิงไหม้

หนังสือเวียนดังกล่าวระบุว่า แม้ที่ผ่านมารัฐบาลท้องถิ่นได้ปรับปรุงแนวทางการจัดการโครงการก่อสร้างในแง่ความปลอดภัยและคุณภาพ แต่ก็ยังมีช่องโหว่ที่อาจก่อให้เกิดความเสี่ยงด้านความปลอดภัย พร้อมย้ำถึงการกวดขันแนวทางการบริหารจัดการโครงการก่อสร้างต่างๆ โดยยึดหลักคุณภาพต้องมาก่อน เพื่อรับรองความปลอดภัยในชีวิตของผู้คนและทรัพย์สิน

โดย สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (08 ก.ค. 64)

Tags: , , ,