จุฬาภรณ์ จัดสรรวัคซีน “ซิโนฟาร์ม” รอบแรก ธุรกิจบริการด้านอุปโภคและบริโภคมากสุด

ภาพ: รอยเตอร์

ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ประกาศการจัดสรรวัคซีนตัวเลือก ซิโนฟาร์ม ระยะที่ 1 ให้กับองค์กรและบริษัท ที่ยื่นความประสงค์เข้า มา ระหว่างวันที่ 14-15 มิถุนายน 2564 ตามประเภทธุรกิจ ความต่อเนื่องในการดำเนินธุรกิจที่มีผลต่อการขับเคลื่อนประเทศ และพื้นที่ ความเสี่ยง โดยมีจำนวน 5,199 องค์กร ซึ่งมีจำนวนประชากรที่ได้รับขอรับการจัดสรร 476,682 คน โดยมีรายละเอียด ดังนี้

สำหรับภาคธุรกิจที่ได้รับการจัดสรรวัคซีนตัวเลือกซิโนฟาร์มสูงสุด 4 อันดับแรก ได้แก่

  • ภาคธุรกิจบริการด้านอุปโภคและบริโภค 17.42%
  • ภาคอุตสาหกรรมและการผลิต 14.80%
  • ภาคธุรกิจการเงิน 11.58%
  • กลุ่มองค์กรด้านการแพทย์และการสาธารณสุข 10.82%

ขณะที่ภาคธุรกิจที่ได้รับการจัดสรรจากจำนวนที่ยื่นขอรับการจัดสรรสูงสุด 4 อันดับแรก ได้แก่

  • กลุ่มองค์กรด้านการศึกษา 100%
  • กลุ่มองค์กรการกุศล 100%
  • ภาควิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 82%
  • ภาคองค์กรด้านการแพทย์และสาธารณสุข 81%

ทั้งนี้ องค์กรและบริษัทที่ได้รับการจัดสรรจะได้รับอีเมลแจ้งรหัสล็อกอินเข้าระบบ เพื่อทราบจำนวนวัคซีนที่ได้รับการจัดสรร วิธี การโอนเงิน รอบการจัดส่งวัคซีน และสถานพยาบาลที่ให้บริการฉีดวัคซีน โดยให้โอนเงินค่าวัคซีนเต็มจำนวน (รวมจำนวนที่บริจาค) ภาย ใน 3 วันหลังจากได้รับการยืนยันทางอีเมลจากราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ หากไม่โอนเงินตามเงื่อนไข ราชวิทยาลัยฯ จะนำจำนวนวัคซีนนั้นไป จัดสรรต่อไป

สำหรับหน่วยงานราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และกลุ่มอื่นๆ รวมถึงองค์กรและบริษัทที่ยังไม่ได้รับการจัดสรรในครั้งนี้ อยู่ระหว่างการตรวจสอบเอกสารและรายละเอียดเพื่อลำดับความสำคัญของกลุ่มผู้ที่จะได้รับการฉีดวัคซีน ตลอดจนลักษณะและความเสี่ยงของ กิจกรรมและกิจการ โปรดติดตามประกาศในครั้งต่อไป

 

โดย สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (18 มิ.ย. 64)

Tags: , , , , ,