จุฬาภรณ์ แจ้งประกันวัคซีนซิโนฟาร์มหากโคม่า-เสียชีวิตรับวงเงินคุ้มครอง 1 ลบ.

ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ แจ้งสิทธิประโยชน์ประกันภัยสำหรับวัคซีนซิโนฟาร์ม

ความคุ้มครอง กรณีได้รับผลกระทบจากการฉีดวัคซีน จำนวนเงินเอาประกันภัย (บาท)
ผลประโยชน์การเจ็บป่วยด้วยภาวะโคม่า (รวมเสียชีวิต) 1,000,000
ค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วย ผู้ป่วยนอก (IPD&OPD) 30,000

โดยมีเงื่อนไขการรับประกันภัยดังนี้

  • อายุไม่เกิน 99 ปี (การคำนวณอายุ=ปีที่ทำประกันภัย ลบด้วยปีเกิด)
  • ไม่จำกัดอาชีพ
  • ผู้ที่มีสัญชาติไทย คนต่างด้าว และชาวต่างชาติ ที่มีภูมิลำเนาและพักอาศัยอยู่ในประเทศไทยเป็นหลัก (ไม่น้อยกว่า 9 เดือน)

ส่วนเงื่อนไขความคุ้มครองที่สำคัญ คือ หากได้รับผลกระทบจากวัคซีนภายใน 90 วัน นับจากวันที่ฉีดวัคซีน จะครอบคลุมเป็นเวลา 1 ปี และไม่คุ้มครองการจ่ายผล ประโยชน์ใดๆ อันเกิดจากสาเหตุโดยตรง หรือโดยอ้อม จากการฉีดวัคซีนที่ยังไม่ผ่านการอนุมัติ

 

โดย สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (16 มิ.ย. 64)

Tags: , , , , , , , ,