ชาญศิลป์ ตรีนุชกร ลาออกจากรักษาการซีอีโอ THAI หลังศาลตั้งเป็นผู้บริหารแผนฟื้นฟู

บมจ.การบินไทย (THAI) เปิดเผยว่า ตามที่คณะผู้ทำแผนฟื้นฟูกิจการบริษัทฯ ในการประชุมครั้งที่ 21/2564 เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2564 ได้มีมติอนุมัติการลาออกของนายชาญศิลป์ ตรีนุชกร จากตำแหน่ง รักษาการแทนประธานเจ้าหน้าที่บริหาร โดยยังคงดำรงตำแหน่ง กรรมการบริษัทฯ และผู้ทำแผนฟื้นฟูกิจการบริษัทฯ ทั้งนี้ให้มีผลตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2564 เป็นต้นไป หรือจนกว่าศาลจะมีคำสั่งตั้งผู้บริหารแผนฟื้นฟูกิจการบริษัทฯ และแต่งตั้งรักษาการแทนประธานเจ้าหน้าที่บริหาร แล้วแต่เหตุใดจะถึงก่อนนั้น

วานนี้ ศาลล้มละลายกลางได้มีคำสั่งตั้งผู้บริหารแผนฟื้นฟูกิจการบริษัทฯ ซึ่งคณะผู้บริหารแผนฟื้นฟูกิจการบริษัทฯ ได้มีการประชุมครั้งที่ 1/2564 โดยที่ประชุมได้มีมติแต่งตั้งให้ นายสุวรรธนะ สีบุญเรือง ประธานเจ้าหน้าที่สายทรัพยากรบุคคล ดำรงตำแหน่ง รักษาการแทนประธานเจ้าหน้าที่บริหาร อีกตำแหน่งหนึ่ง ทั้งนี้ให้มีผลตั้งแต่วันที่ 16 มิถุนายน 2564

นอกจากนี้ THAI ได้แจ้งการลาออกจากตำแหน่งกรรมการบริษัท 3 ราย ได้แก่ พลอากาศเอก ชัยพฤกษ์ ดิษยะศริน ซึ่งเป็นกรรมการอิสระ และประธานกรรมการบริษัท , นายจักรกฤศฎิ์ พาราพันธกุล รองประธานกรรมการบริษัทฯ คนที่ 2 และ นายบุญทักษ์ หวังเจริญ กรรมการอิสระ ทั้งนี้ มีผลตั้งแต่วันที่ 15 มิถุนายน 2564 เป็นต้นไป

โดย สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (16 มิ.ย. 64)

Tags: , , , , ,