ดุสิตโพล เผยคนไม่เชื่อมั่นรัฐบาลป้องกันน้ำท่วมได้ จี้บริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ

สวนดุสิตโพล มหาวิทยาลัยสวนดุสิต สำรวจความคิดเห็นของประชาชนต่อกรณี “คนไทยที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วม 2564” เนื่องจากสถานการณ์น้ำท่วมใหญ่ในหลายพื้นที่ สร้างความเสียหาย และมีประชาชนได้รับความเดือดร้อนจำนวนมาก ในขณะที่อีกหลายจังหวัดยังต้องเฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิด

โดยเมื่อถามว่า ประชาชนคิดว่าปัญหาและอุปสรรคของน้ำท่วมครั้งนี้ คือเรื่องใด อันดับ 1 ตอบว่า เป็นภัยธรรมชาติที่ไม่สามารถควบคุมได้ อันดับ 2 ตอบว่า ที่ผ่านมาไม่มีการแก้ปัญหาอย่างจริงจัง อันดับ 3 ตอบว่า ไม่มีผู้เชี่ยวชาญด้านอุทกภัย

ประชาชนคิดว่าสิ่งที่ควรตระหนัก และให้ความสำคัญกับปัญหาน้ำท่วมในครั้งนี้ มีอะไรบ้าง อันดับ 1 ตอบว่า ควรมีการบริหารจัดการน้ำอย่างมีประสิทธิภาพ อันดับ 2 ตอบว่า รัฐบาลให้ความสำคัญและแก้ไขอย่างจริงจัง อันดับ 3 ตอบว่า มีวิธีการป้องกันน้ำท่วมในระยะยาว

ประชาชนคิดว่าสถานการณ์น้ำท่วมมีผลกระทบอย่างไรบ้าง อันดับ 1 ตอบว่า มีผลกระทบต่อการดำเนินชีวิตของประชาชน อันดับ 2 ตอบว่ามีผลกระทบต่อพืชผลทางการเกษตรเสียหาย อันดับ 3 ตอบว่า มีผลกระทบต่อบ้านเรือนเสียหาย ต้องซ่อมแซมบ้านเรือน

สำหรับสิ่งที่รัฐบาลควรดำเนินการโดยเร่งด่วน คือ อันดับ 1 ช่วยเหลือประชาชนที่น้ำท่วม เช่น เรือ ห้องน้ำ ที่พักชั่วคราว ถุงยังชีพ อันดับ 2 ให้ข้อมูลที่เป็นจริงกับประชาชน แจ้งเตือนรวดเร็ว อันดับ 3 เร่งสำรวจความเสียหายพื้นที่ที่ถูกน้ำท่วม

สุดท้าย เมื่อถามว่าประชาชนมีความเชื่อมั่นต่อการป้องกันน้ำท่วมของรัฐบาลเพียงใด ส่วนใหญ่ 44.17% ตอบว่าไม่น่าจะป้องกันได้ รองลงมา 28.62% ตอบว่าป้องกันไม่ได้ ขณะที่ 23.68% ตอบว่าน่าจะป้องกันได้ และที่เหลือ 3.53% ตอบว่าป้องกันน้ำท่วมได้แน่นอน

อนึ่ง ผลการสำรวจดังกล่าวมาจากความคิดเห็นของประชาชนเฉพาะผู้ที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วม จำนวนทั้งสิ้น 569 ครัวเรือน ระหว่างวันที่ 4 – 7 ตุลาคม 2564

โดย สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (10 ต.ค. 64)

Tags: , , ,