ตลท.จับมือ MSCI เผยแพร่ข้อมูลด้านความยั่งยืนของ บจ.ไทย

ตลาดหลักทรัพย์ฯ ร่วมกับ MSCI ผู้ให้บริการด้านการลงทุนครบวงจรของโลก เผยแพร่ข้อมูลด้านความยั่งยืนของบริษัทจดทะเบียน (บจ.) ไทยผ่านเว็บไซต์ www.settrade.com เพื่อให้ผู้ลงทุนได้รับข้อมูลที่หลากหลายในแหล่งเดียว

นางสาวรินใจ ชาครพิพัฒน์ รองผู้จัดการ หัวหน้าสายงานการตลาด ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) กล่าวว่า ตลท.มีนโยบายส่งเสริมให้ บจ. ดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนและให้ผู้ลงทุนตระหนักถึงการลงทุนที่ยั่งยืน โดยในการสนับสนุนการลงทุนแบบยั่งยืนนั้น ตลท.ได้เผยแพร่ข้อมูลความยั่งยืนให้ผู้ลงทุนใช้ในการวิเคราะห์การดำเนินงานของ บจ.โดยรวบรวมข้อมูลผลการประเมินด้าน ESG (Environmental, Social and Governance) ของ บจ.ไทยที่จัดทำโดยองค์กรไทยและองค์กรระดับสากลไว้บนเว็บไซต์ www.settrade.com ซึ่งในปัจจุบันมีผู้สนใจเข้าดูข้อมูล ESG หุ้นไทยแล้วกว่า 300,000 เพจวิวเป็นสัญญาณที่ดีว่าผู้ลงทุนไทยเริ่มให้ความสำคัญกับการลงทุนอย่างยั่งยืนมากขึ้น

“ล่าสุด ตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้ร่วมกับ MSCI ผู้ให้บริการด้านการลงทุนที่ครบวงจรของโลก เผยแพร่ข้อมูลผลการประเมินด้าน ESG ของบริษัทจดทะเบียนไทยเพื่อให้ผู้ลงทุนได้รับมุมมองที่หลากหลาย โดยมุ่งหวังว่าข้อมูล ESG จะเป็นส่วนหนึ่งในข้อมูลพื้นฐานที่ผู้ลงทุนใช้พิจารณาหลักทรัพย์ที่จะเลือกลงทุน และมีส่วนช่วยขับเคลื่อนการพัฒนางานด้าน ESG ของบริษัทจดทะเบียนไทย”

นางสาวรินใจ กล่าว

นางจิตรา เฮ็ปเบิร์น Head of APAC ESG Client Coverage ของ MSCI กล่าวว่า MSCI ยินดีที่ได้มีส่วนให้ผู้ลงทุนไทยเข้าถึงข้อมูลด้านความยั่งยืนของ บจ. ที่จัดทำโดย MSCI เพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจลงทุน โดย MSCI มุ่งมั่นที่จะยกระดับความโปร่งใสและมาตรฐานการเปิดเผยข้อมูล ESG ของ บจ. ซึ่งมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการขับเคลื่อนการลงทุนที่ยั่งยืนเพื่ออนาคตที่ดีกว่า

ตลท.ได้รวบรวมข้อมูลด้านความยั่งยืนของ บจ. ไทย ได้แก่ ผลการสำรวจการกำกับดูแลกิจการ (CG Report) ข้อมูลรายชื่อหุ้นยั่งยืน (Thailand Sustainability Investment: THSI) ข้อมูลสมาชิกในดัชนี SETTHSI และ Dow Jones Sustainability Indices (DJSI) นอกจากนี้ ยังมีข้อมูลผลการประเมินด้าน ESG จากองค์กรชั้นนำระดับโลก Arabesque S-Ray และ Vigeo Eiris รวมถึงล่าสุด MSCIเพื่อให้ผู้ลงทุนไทยได้รับข้อมูลในมุมมองที่หลากหลายและครบถ้วนมากขึ้น โดยสามารถติดตามได้ที่เมนู “ESG Information” ที่เว็บไซต์ www.settrade.com

โดย สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (04 มิ.ย. 64)

Tags: , , , , , , , ,